Günün Mesajı

21/09/2018 - RAB’DE SEVİNMEK İÇİN GAYRET EDİN!

Sevindir kulunu, ya Rab, Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

Mezmurlar 86:4

Ruhsal savaşlarını kazananlar sevincin önemini öğrenirler. Eğer göksel bereketler aldığınız anları hatırlarsanız öncesinde kutsal bir sevinçle dolu olduğunuzu fark edersiniz. Mezmur yazarı bunu tesadüf eseri yazmadı. Bu gerçeği Kutsal Ruh’un yönlendirişiyle keşfetti ve Kutsal Yazılara kaydetti. Rab onu böyle aramanızı, isteklerinizi ona böyle sunmanızı istiyor. Diğer türlü Rab’be yönelenler yanıt alamazlar.

 

İki tür sevinç vardır: doğal sevinç ve Rab’den gelen sevinç Doğal olanı vücudumuza çok iyi hissettirir. Devamlı üzüntülü, yılgın olan, yakınan, Rab’be üzgün bir yüzle kulluk eden kişi bu şekilde şeytana kendisine zulmetmesi ve ona zarar vermesi için fırsat sunduğunu fark etmez. Kutsal Yazılar Rab’be sadece sevinçle kulluk edebileceğimizi söylerken çok nettir. Bir sunu sunma eylemi bile sevinçli bir yürekle yapıldığında ödüllendirici olur (2. Korintliler 9:7).

 

Yüce Rab bize gerçek sevinci verebilecek olan tek kişidir. O ruhumuzu sevinci ile doldurabilme yetisine sahiptir. Bu tatmin bize esenlik verir ve sadece Rab’bin elinde yürüyenler buna sahip olabilir. Eğer Rab’bin size verdiği sevinciniz olmadan bir şeyler için çabalıyorsanız bu boşunadır. Hayatı yaşamak güzeldir, Mesih’e hizmet etmek harikadır ve Babamız ile paydaşlık içinde olmak gerçek mutluluk sebebidir. İçimizde bu yaşayan suların akması kadar iyisi yoktur. Çünkü onlar bizi mutlu ederler ve Yüce Rab’bin içimizde yaşadığının en büyük kanıtıdırlar.

 

Böyle bir sevinç bize gelişigüzel bir şekilde verilmez. İsa Mesih bizi ziyaret ettiğinde gelir. Yüreğimiz onun varlığıyla mutlu olur. Bu mutluluk varlığımızı doldurduğunda imanla dua etme ve bize ait olanı isteme zamanıdır. İsa onu sevdiğimizde Babamızın da, kendisinin de bizi seveceğini ve bize kendisini açıklayacağını söylemiştir (Yuhanna 14:21).

 

Birçok insan kendilerini Rab’bin kulu olarak gördüklerinde ihtiyaçları olan her şeye sahip olduklarını düşünerek kendilerini kandırıyor. Rab’bin kulu olmak demek bir insanın olabileceği en iyi şeydir. Ama aynı zamanda bu Yüce Rab’bin isteğine tüm yüreğimizle teslim olmamız gerektiği anlamını da taşır. Komşusuna saygılı olmayan Rab’be layıkıyla kulluk etmiş olmaz ve Rab’bin istediklerini yapmalarının tek nedeni korkudur. Onlara kötü işçiler denir ve gerçekten de öyledirler. Dua edebilir, oruç tutabilir, Rab’be yakarabilirler ama asla cevaplanmazlar. Rab’bin buyruklarından hiçbirini hor göremeyiz.

 

Sevinçli bir yürek iyi bir işarettir. İçsel varlığımız tatmin olduğunda Rab yaptıklarımızdan hoşnut demektir. İşin aslı şu ki hiçbir zaman tamamlanmış olmayacağız; ama yüreğimizdeki sevinç bize doğru yolda olduğumuzu işaret eder. O zaman tek yapmamız gereken Rab’be bize değişimimiz için gerekenleri bize göstersin diye dua etmektir.

 

İsa’nın sevgisiyle,

Doktor Soares