Günün Mesajı

12/12/2017 - SINAVDAN BAŞARISIZ ÇIKANLAR

Iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih’in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız.

2. Korintliler 13:5

Müjdenin ülkemizde hızla yayılıyor olması bazen yeni iman eden kişilerle yeterince ilgilenemememize sebep olabiliyor; sonuçta Rab’bin isteğini öğrendiler diyoruz. Ama Rab’bin bilgisine yeterince sahip değillerse ayartıya düşmeye eğilim göstereceklerdir. İmanda zayıflayan Hristiyanların sayısı hiç de az değildir. En kötüsü de bazıları çektikleri sıkıntıları göz önünde bulundurarak kimi ayartıların bereketler olduğunu düşünebilmektedir. Ama böyle yapanlar imanda başarısız çıkarlar!

 

Bir kişi ayartıya düştüğünde sınavdan başarısız çıkmış sayılır. Şeytan her birimizi yoklayarak zayıflıklarımızı görmek ister. Sonra bir plan tasarlar ve emri altındaki tüm kötü ruhları kullanarak onu gerçekleştirmeyi dener. Bu kötü ruhlardan bazıları dikkatimizi kötü şeylere çekmeye uğraşırken, diğerleri üzgün ve terk edilmiş hissetmemiz için çalışırlar. Bazen de bu iki takım birlikte çalışarak bize Tanrısal planın dışında kararlar verdirmeye uğraşır.

 

Diğer yandan Rab de bizi sınamaktadır. Rab, İsrail soyu Harun’un yaptığı altın buzağıya taparak günah işlediğinde Musa’yı sınamıştı (Mısır’dan Çıkış 32). Rab İsraillileri yok edip kendisine yeni bir halk yaratmaya karar vermişti  ama Musa Kutsal Yazıları biliyordu ve Yüce Rab’be bunu yapmaması için yakardı. Musa Rab’bin İbrahim, İshak ve Yakup ile yaptığı antlaşmayı değiştirmeyeceğini biliyordu; çünkü Rab sözünü ve buyruklarını hiç değiştirmez.

 

Günaha karşı koyanlar Rab’bin görkeminde yaşama hakkı kazanır. Belki şeytan Rab’bin isteğini yaptığınız halde sizi yaptığınız şeyin yanlış olduğuna ikna etmeye çalışıyordur. Söz, Yasa’ya ve tanıklığa uygun olmayan hiçbir şeyin Rab’den gelmeyeceğini söylemiştir. Rab sözüne aykırı davranmaz. Eğer sizin için farklı bir şey yapacağını düşünürseniz sadece bu düşünceyi azarlayın çünkü bu şeytanın bir yalanıdır.

 

Ancak yetkin kılındıktan sonra kendimizi Rab’bin önüne sunabiliriz (2. Timoteos 2:15). Eğer herhangi bir ayartının sizi sürüklemesine izin verirseniz lanetlenirsiniz ve Yargı Gününde suçlu bulunursunuz. Bu yüzden yazılı olanı gerçekleştirmeye gayret edin. Kutsal Yazılarda kayıtlı olan her şey Rab’bin çocuklarının hepsinin uyması içindir; hiç kimse buna istisna değildir!

 

Yetkinleştirilmek iyidir çünkü düşman karşınıza çıktığı anda onu azarlayabilir, sonunda zaferi kazanabilirsiniz. Bu yüzden Büyük Gün’de ödüllendirilmek için savaşın. Hiçbir şey sonsuz yaşamda alacağınız ödülü kaybetmenin telafisi olamaz.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares