Tags:

Günün Mesajı

25/09/2016 - RAB İŞİTİR VE KONUŞUR

Musa'yla Harun O'nun kâhinlerindendi, Samuel de O'nu adıyla çağıranlar arasındaydı. RAB'be seslenirlerdi, O da yanıtlardı. Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, Uydular O'nun buyruklarına, Kendilerine verdiği kurallara.

Mezmurlar 99:6-7

Musa ve Harun Rab’bi çağırdığında Rab onları işitmişti. Ama Rab bundan fazlasını da yaptı ve onlarla konuştu! Rab’be yakaran Rab tarafından işitilir; sonra da ondan...

Devam edin »

KİTAPLAR