Tags:

Günün Mesajı

26/05/2018 - GÖKSEL KAPILAR HALA AÇIK

“Otuzuncu yılda, dördüncü ayın beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı’dan gelen görümler gördüm.”

Hezekiel 1:1

Hezekiel bir kahin ve peygamberdi. Esir düşen halkın arasında olmasına rağmen göklerin açıldığını görmüştü. Daniel’in çağdaşıydı ve...

Devam edin »

KİTAPLAR