Günün Mesajı

07/06/2016 - İSYANKARLIKLARINIZ SİZİ BULAMAYACAK

Doğu batıdan ne kadar uzaksa,
O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

Mezmurlar 103:12

İsa’yı bulmak alabileceğimiz en iyi berekettir! Vicdanımız ancak o zaman pişmanlıktan kurtulabilir. Çünkü isyanlarımız bağışlandıktan sonra onları bir daha asla bulamayacağız. Başarılarla dolu yeni bir yaşam yeniden doğan herkesin erişimine açıktır. Bu yüzden hedefimizi belirlemeliyiz çünkü yüreğimiz bizi suçlamazsa Rab’bin önünde cesaretimiz olur (1. Yuhanna 3:21).

 

İki kutup vardır, bunlar Kuzey ve Güney kutuplarıdır. Eğer kuzeye giderseniz tekrar güneye doğru yöneleceğiniz bir noktaya ulaşırsınız. Ama doğu ve batı kutbu diye bir şey olmadığı için, doğuya giden birisi asla batıya ulaşamaz. Rab isyankarlıklarımızla ilgili de işte bunu yapmıştır. Bizi onlardan o kadar uzaklaştırmıştır ki bir daha onları asla bulamayacağız. Bu itiraf edilmiş ve bağışlanmış hiçbir günahın artık bizi bulamaması demektir. Mesih ile birlikte attığımız her adım eski isyankarlıklarımızla aramızdaki mesafeyi artıracaktır. Günahlarımızın bizi tekrar bulması gibi bir ihtimal söz konusu değildir.

 

Rab ile barış içinde olduğumuz ve eski yaşamımızdaki pişmanlıkları, boş ve kirli şeylerin üzüntülerini taşımayan bir vicdana sahip olduğumuz için, En Yüce Olan’ın kollarında dinlenebiliriz. Kayıtlarımız temizlenmiştir. İsa Mesih’te olduğumuzdan ötürü artık bizim için hiçbir mahkumiyet yoktur (Romalılar 8:1).

 

Bize kalanlar sadece dünyada büyük başarılarla dolu bir hayat değil, aynı zamanda buradan sonra sonsuz yaşam boyunca Rab ile birlikte olmak ve Onun isteğini yapmaktır. Yeniden doğmak bir insanın hayatında olabilecek en iyi şeydir çünkü İsa olmadan kayıp oluruz. Onunla ise sonsuza kadar mutlu yaşarız.

 

Rab’bi ve O’nun amacını hedefimiz olarak belirlemeliyiz. Affedildiğimiz için artık mahkum değiliz. Günahlarımız bize ulaşamaz. Bu yüzden Rab’bin başından beri olmamızı istediği kişiler olabiliriz. Burada, yeryüzünde yaşarken eğer akıllıysak hayatımızı Rab’bi hoşnut eden şeyler için harcarız çünkü Onun isteği şüphe yok ki bizim için en iyisidir. Onun öğrettiklerini yapmamak çok büyük bir hata olur.

 

Başarılı olmanız için dua ediyorum. Bunun hayatınızda gerçekleşmesi zor bir şey değildir. Sadece mesajları dinlerken ya da Kutsal Kitabı okurken duyduklarınıza iyi kulak verin. Rab’bin planının hayatınız için sizin kendi planlarınızdan daha iyi olduğundan emin olun. Rab’bin size açıkladığı her şeyi dinleyin ve takip edin çünkü böyle yaparak en iyi yiyeceklerin olduğu ülkeye gideceksiniz (Yeşaya 1:19).

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares