Günün Mesajı

17/06/2016 - TEHDİTLERDEN YILMAYIN

Filistliler gelip Refaim Vadisi'ne yayılmışlardı.

2. Samuel 5:18

İmanı olanlar için düşmanın planları her zaman başarısızlığa mahkumdur. Davut Rab’deki yerini biliyordu ve bu yüzden ikinci kez düşünmeden savaşa girdi. Rab’deki yerimizi bildiğimizde, yani Onunla paydaşlık içinde olduğumuzda, her savaşımızda kesin zafer garantidir. Düşman neler planlarsa planlasın, Baba kararını çoktan vermiştir: tüm savaşlarımızı kazanacağız. Yalnızca Rab’be inanmayanlar zaferden mahrum kalırlar (Romalılar 8:37).

 

Yapabileceğimiz en kötü hata ister küçük, ister büyük olsunlar, şeytanın tehditleri yüzünden umutsuzluğa kapılmaktır. Şeytanın bize karşı planladığı hiçbir şey koruyucumuz Rab’den gizli değildir ve Rab tüm tuzakların icabına bakacaktır. Her Şeye Gücü Yeten Rab eğer bir saldırının karşımıza çıkmasına izin verirse bu Ona gerçekten inandığımızı göstermemiz içindir.

 

Önemli olan şey ruhsal yaşamda kim olduğumuzu bilmemizdir. Eğer Mesih’teki konumumuzu bilirsek ve Rab ile paydaşlık içindeysek, o zaman düşman geldiğinde korkmamalı, bunun yerine savaşa girmeliyiz. Davut da böyle yapmış ve korkutucu görünen bir karşılaşmadan zaferle çıkmıştı. Bize yöneltilen hiçbir silah başarıya ulaşmaz (Yeşaya 54:17).

 

Biz Rab’bin olduğumuzu ilan ettikleriyiz ve Onun yapabileceğimizi söylediği her şeyi yapabiliriz. O bize şeytanın tüm güçlerinin üzerinde bir güç verdiğini söylemiştir (Luka 10:19). O zaman neden korkalım ki? Neden karşımıza çıktığında zaten titreyen birisine saldırmak için güçsüz hissedelim?

 

Şeytan bizim içimizde yaşayanın kendisinden çok daha üstün olduğunu bilmektedir (1. Yuhanna 4:4). Bu yüzden karanlığın planlarına hiç önem vermeyin. Rab’bin yüreğinize söylediklerine inanmaya devam edin çünkü siz Rab’bin sevdiklerisiniz. Bu nedenle Rab sizi korumak için her şeyi yapacak, tüm tuzakları sizin için ortadan kaldıracaktır. Mesih’te zaferlilerden üstünüz ve Rab hiçbir şeyin bize zarar veremeyeceğine zaten karar vermiştir. O halde düşmandan neden korkalım? O bize dokunamayacağını zaten biliyor. Onun iznimiz olmadan tek yapabileceği şey bizi ayartmaktır. Ama eğer imanda sağlam durursak, onu yenilgiye uğratırız (1. Petrus 5:9).

 

Yalnızca Rab’bin Sözünden şüphe duyanlar ya da ona inanmayanlar savaşlarını kaybederler. Rabbimiz zaferimizi zaten ilan etmiştir. Bu yüzden Mesih’teki pozisyonunuzu alın ve kazanan olun. Çünkü mücadeleniz En Yüce Olan’ın gözünden saklı değildir. Eğer o bazı sıkıntıların içinden geçmenize müsaade ediyorsa sizin zaferi kazanmanızı istediği içindir. Düşmanın saldırılarına hiç maruz kalmamış olanlar, onlara karşı koyma kapasitesine de sahip olamazlar. Kesinlikle emin olun ki şeytanın yaşamınıza yönelik planladığı hiçbir şey başarıya ulaşamayacaktır. Çünkü Mesih’te her şeyi yapabilirsiniz (Filipililer 4:13).

 

Şeytanın tehditlerinden yılmayın. Ona karşı koyun, o kaçacaktır (Yakup 4:7).

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares