Günün Mesajı

18/06/2016 - YÜCE BİR GÖREV İÇİN ÇAĞIRILDIK

Yosadak oğlu Yeşu ve kâhin olan kardeşleri, Şealtiel oğlu Zerubbabil'le kardeşleri İsrail'in Tanrısı'nın sunağını yeniden kurdular. Amaçları, Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca, sunağın üzerinde yakmalık sunular sunmaktı.

Ezra 3:2

Musa Rab’bin mesajını insanlara ulaştırmıştı. Yüzlerce yıl bir grup insanın Rab’bin Sözünü yerine getirmek için ayaklanmasıyla geçti. Bugün iki ya da üç kişi Rab’bin adında bir araya gelirse Rab de onların arasında olacağını söylemiştir (Matta 18:20).

 

Rab’bin sunağı her zaman yüreklerimizde inşa edilmelidir. O’nun işi tek bir kişi tarafından değil, bir araya gelmeye çağırdığı kişiler tarafından yapılmalı ve yazılı olanı yerine getirmelidir. En yüce Olan insanları sunağını dünyada kurmaları için seçmişti.

 

Rab’bin kulları tarafından peygamberlikle aktarılan söz mutlaka ona inananların yüreklerinde yaşayacak bir yer bulacaktır. Kutsal Yazılarda ona inanmaya cesaret edenleri bekleyen çok sayıda kehanet vardır. Rab’be kulak verenler Onun tarafından bolca kullanılırlar.

 

Rab hem şimdiki zaman, hem de gelecek için konuşur. Sunak için verilen Sözün üzerinden birkaç yüz yıl geçmişti. Ama Musa Rab’bi izleyen bir adam olduğu için kararlılığını sürdürmüştü. Eğer insanlar Rab’bin sözüne inanır ve onu yerine getirirlerse önceden bildirilen her şey uygun zaman geldiğinde gerçekleşecektir. Rab’bin buyruklarını yerine getirenlere bereket olsun.

 

İsa’nın adında bir araya gelip Rab’bin yaptığı bir açıklama ile ilgili konuşan iki ya da üç kişinin arasında çok büyük bir güç etkindir. Rab bizzat bu kişilerin arasındadır. Bu yüzden karanlığın bu işe engel olması imkansızdır çünkü bizzat Rab her detayla ilgilenmektedir.

 

Eğer yeryüzündeki tüm insanlar gerçekten sözleriyle ve eylemleriye tek gerçek Rab’be tapınsalardı ne kadar harika günler yaşardık. Bombalar, açlık, hastalık, zina ve daha birçok kötü şey yerine sevgi, bolluk, dostluk ve hayattaki tüm iyi şeyler olurdu.

 

Bu metinde gösterilen örnek bize Rab’bin işinin bir grup tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor. Kimi insanlar önder olmak, kimileri ise yardımcı olmak üzere yetiştirilirler. Peki kimin yüceliği daha fazladır? Rab’bin işini tüm yüreğiyle yapanların!

 

Rab’bin sesini dinleyin. O kendisine ruhta ve gerçekte tapınanları arıyor (Yuhanna 4:23-24). Onun için sıkıntıya göğüs gerecek kişiler arıyor (Matta 5:10). Böyle kişiler hiç şüphe yok ki ödüllendirilecektir. Duam onlardan biri olmanız içindir.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares