Günün Mesajı

23/06/2016 - SEÇİLMİŞ OLANLAR İÇİN SEVİNÇ ZAMANI

Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!
RAB halkını eski gönencine kavuşturunca,
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.

Mezmurlar 14:7

Bu kehanet Rab’bin halkının tutsaklıktan kurtulup tekrar Rab’be döneceği zaman hakkındaydı. Kurtuluş göklerden, yani buradaki tabiriyle Siyon’dan gelecekti. En Yüce Olan onları eski gönençlerine kavuşturacaktı. Yakup soyu, yani Rab’bin halkının Rab ile gerçek anlamda karşılaşmadan önceki hali sevinecek, İsrail, yani Rab ile gerçek bir karşılaşma yaşayan halk coşacaktı. Bu kehanet İsa’nın gelişi ile gerçekleşti ve bugün Yahudiler sevinebilir, kendileri için hazırlanmış mirası alabilirler. Zorlu kapıdan geçmiş ve kurtarılmış olan halk İsrail ise coşabilir çünkü her şey onlara aittir (Matta 7:13, Yuhanna 10:9).

 

Bu mezmurda Davut peygamber olarak kullanılmıştı. Karanlığın ruhsal güçleri tarafından tutsak tutulan Rab’bin halkının kurtulacağı ve bir gün Rab’bin varlığına döneceği ona açıklanmıştı. Bu İsa Mesih’in ölümü ve yeniden dirilmesiyle gerçekleşti. Eğer Rab’bin çocukları olarak bizim için yapılanı anlarsak, bu bize rüya gibi gelecek (Mezmurlar 126:1). Ama en iyisi de kurtuluşumuzun gerçek olmasıdır. Rab’bin tutsak halkı O’na tekrar dönebilir ve Onu Rableri olarak görebilirler. Yani bir başka ifadeyle, O’nun her türlü durumdaki mucizevi işlerine güvenebilirler.

 

Siyon Yeruşalim’in tepelerinden biriydi ve sıklıkla şehrin sembolü olarak kullanılırdı. Mesela Davut’un Yevusluları çıkarttığı ve Davut’un Şehrini inşa ettiği yer burasıydı. Süleyman tapınağını burada yapmıştı. Sonradan göksel Yeruşalim’i temsil eden bu kutsal yerden Kurtarıcı gelecekti. Ve O geldi!

 

Kurtuluş gelecekti çünkü İsrail Rab’be ait olmak üzere seçilmişti. İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul eden insanlar da bu halkın arasına dahil edildiler. Bu seçilme bireysel olarak değil bir bütün olarak yapıldı. Ama insanların özgür iradelerine saygı duyularak, yani O’nu kabul etme ya da reddetme şansı kendilerine sunularak gerçekleştirildi. Yakup ve İsrail’den bahsederken, Davut aynı kişiye işaret ediyor. Yakup, En Yüce Olan ile karşılaşmadan önce bereketin mirasçısıydı (Yaratılış 28:13-15). Yıllar sonra Rab ile bütün gece boyunca güreşip kazanınca adı İsrail oldu (Yaratılış 32:24-28). Gece artık bizim için bitmiştir, artık Işığın çocuklarıyız (Efesliler 5:8).

 

Beklediğimiz gün doğdu! Artık acı, üzüntü, utanç yok. Karanlığın güçleri İsa Mesih tarafından yenildi. Mesih onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi (Koloseliler 2:14-15). Bugün Rab’bin görkeminin açığa çıkması için sadece inanmanız yeterlidir.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares