Günün Mesajı

24/06/2016 - İYİ ŞEYLER DÜŞÜNÜN

Çünkü yediğin her şeyin hesabını tutar.

Süleyman’ın Özdeyişleri 23.7a

Düşündüğünüz, inandığınız ve hayalini kurduğunuz şeylere dikkat edin. Çünkü onlar mutlaka gerçek olur. Başarısız olan insanlar Rab’bin onlara yapmalarını söyledikleri hakkında sadece olumsuz düşünceler ve şüphe besleyenlerdir. Oysa Kutsal Yazılar üzerinde düşünenler orada buldukları zenginlikler tarafından yönlendirilirler ve onlara hayalleri Kutsal Ruh tarafından verilir. Bu hayallere inandıklarında onlar gerçek olur ve kendileri de başarılı olurlar. Aklınız iyi sözlerle dolu olmalı ve yüreğiniz imanla yanıyor olmalıdır.

 

Rab’bin Sözünde okuduklarınız üzerinde ne kadar çok düşünürseniz hayatta o kadar başarılı olursunuz. Ama yürekleriniz korku ve kötü hislere teslim olursa er ya da geç kötü bir şeyin gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz. Bu yüzden her şey aklımızı dolduran şeylere bağlıdır. Düşüncelerinizin farkında olun! Aklımızdan geçenler mutlaka gerçekleşirler çünkü bizler kendi aklımızın ürünleriyiz. Bu yüzden işin sırrı aklımızı güzel şeylerle beslemek, içine iyi tohumlar ekmek ve asla kötü sözlerin burayı işgaline izin vermemektir.

 

Ne zaman aklımızın olumsuz düşüncelere dalıp gitmesine izin verirsek etrafımızda zorluklardan oluşan duvarlar yaratmış oluruz. Şeytan bu yalanların üzerinde düşünmemize sebep olandır ve böylelikle Rab’bin bize verdiği görevi başarabileceğimiz konusunda şüphe duymaya başlarız (Yuhanna 8:44).

 

Bunun tam tersi de doğrudur. Ne zaman Rab’bin sözü üzerinde düşünmek için zaman ayırırsak ve olumlu düşünceyi beslersek, Kutsal Ruh’un bizi kendi amaçları için kullanmasına izin vermiş oluruz. Her zaman Rab’bin varlığında oluruz ve O’nun isteklerini yaparız. Bu tutumlar bize kesin ve tam bir zafer getirir.


Rab’bin Tanrısal Sözü üzerinde düşündükçe Kutsal Ruh’un yardımını alırız ve yüreklerimiz Rab’bin gösterdiği değerli gerçeklerle dolarak iyi sözün alevleriyle yanmaya başlar (Mezmurlar 45:1). Böyle bir ateş bize çok iyi hissettirir çünkü bize İsa’nın adında her türlü sorunu çözebileceğimizin güvencesini verir.

 

İşin sırrı Rab’bin size öğrettiklerini hatırlamanızdır. Öğrendiklerimiz üzerinde düşündükçe ufuklarımız genişler ve bakış açılarımız daha net, daha keskin olur. Her şeyi doğru haliyle görürüz. Böylece her türlü sorundan kurtulabilir ve hayatta gerçekten başarılı olabilirsiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın!


Korkunun, kötü düşüncelerin ve yasaklanmış isteklerin yönlendirdiği kimseler hayatları boyunca karmaşa içinde olurlar. Kazananlar ise sadece iyi düşünceler ve iyi şeyler tarafından yönlendirilenlerdir. Bu yüzden sadece iyi şeyler yapın! (Filipliler 4:8).

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares