Günün Mesajı

26/06/2016 - RAB’BİN HER ZAMAN TAKINMANIZI İSTEDİĞİ TAVIR

Kimdir bu kırdan çıkan,
Bir duman sütunu gibi,
Tüccarın türlü türlü baharatıyla,
Mür ve günnükle tütsülenmiş?

Ezgiler Ezgisi 3.6

Bu Mesih’in kilisesidir. Çok sayıda engelleyici durumun içinden zaferle çıkan, ruhsal çöl ile yüzleşmek zorunda kalan ve buna rağmen boyun eğmeyip başını kaldırandır. Rab’bin çocuklarından hiçbirinin kötü hissetmesi gerekmez. Hiçbiri değersiz olduğunu ve kendileri için kurtuluş olmadığını düşünmemelidir. Yapmakta oldukları yanlışları yapmayı bırakamadıklarına inanmamalıdırlar. Rab’bin kilisesi hakları için savaşmaya devam etmektedir. Tanrısal gücü nasıl kullanacağını bilmektedir ve bu yüzden asla güçsüz düşmeyecektir. Bu tıpkı yukarı doğru yükselen bir tütsü gibidir. Düzgün bir çizgide hareket eder ve hep hoş kokusunu korur.

 

Bize verilen bu kurtuluş hayatlarımızda olan en önemli şeydir ve bunun sonucunda Mesih’in bedeninin üyeleri ve O’nun topluluğu olma bereketine sahip oluruz (Efesliler 5.30). Bu zaferli bir topluluktur çünkü düşebileceği tuzaklara rağmen her zaman kurtuluşu için savaşmaya hazırdır.

 

Bu yüzden içinden geçtiği engeller ne kadar güçlü olursa olsun, Rab’bin gerçek topluluğuna ait olanla ruhsal çöller gibi görünen bu zorluklara teslim olmayacaktır. Kaybedenlerle aynı masaya oturmayacak, Kutsal Baba’nın önünde yükselecektir. En Yüce Olan’ın bizden istediği şey O’nun gücünü kullanarak yaptığımız yanlışlardan ya da dikkatsizliğimizden kaynaklanan zorluklardan sıyrılmamızdır.

 

Bu yüzden bu görkemli kilisenin üyeleri hiçbir türlü zorluğa boyun eğmemeli, Rab’bin çocukları olduğunu ilan ederek karşılaşabilecekleri tüm engellerin üstesinden gelme yetisinde olduklarını bilmelidirler. Çünkü onları güçlendiren Rab’bin kendisidir. Onların savaşlarını onlar için veren Rab’dir (Romalılar 8.31-39; Filipililer 4.13).

 

Mesih’in topluluğu her zaman kendi hakları için savaşmaya hazırdır. Gerektiğinde normalinden yedi kat daha fazla ısıtılmış fırınlara girecekler ama tek bir çizik bile almadan ve hiç yanmadan oradan çıkabileceklerdir. Fırının kapılarını yumruklayıp dışarı çıkmak için yalvarmayacak, sınanmalarından kaçmayacaklardır. (Daniel 3.19-26). Tam tersine yukarı yükselen tütsü dumanı gibi doğruca En Yüce Olan’ın önüne çıkacaklardır. Çünkü kutsal ateş vermemiz gereken savaşların çetinliğine karşı en iyi silahımızdır. Bu ateş vaftiz olduğumuz ateşin aynısıdır ve önüne çıkan her şeyi yakacaktır.

 

Sonunda kazanan olmak ve haklarına sahip çıkmak için savaşırken, Rab’bin topluluğu kendisine has bir koku yayar: Bu koku bedeninin, elbiselerinin ve lütfunun her yerinden duyulabilen Mesih’in kokusudur (2. Korintliler 2.15). Bu topluluk savaşlarından çamura bulanmış, kirli, üstü başı yırtılmış, silahları elinden alınmış ya da pes etmiş olarak çıkmaz. Savaşlarından damadının karşısına çıkmaya hazır bir gelin gibi çıkar. Tüm savaşlarını kazanmış ve Rab’bin başından beri planladığı gibi muhteşem bereket olmuştur (Vahiy 7.14; 22.14; 19.7).

 

Bunu söylemişken, düşmanın size istediği şeyi yapmasına izin vermemelisiniz. Sizinle oynamasına asla müsaade etmeyin. Cesur bir savaşçı olun ve her zaman herkesin duyabilmesi için Mesih’in kokusuyla ayağa kalkın. Çünkü bu Rab’bin her zaman takınmanızı istediği tavırdır!

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares