Günün Mesajı

03/11/2016 - KENDİNİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN

Başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik eden her erkek, başını küçük düşürür.

1. Korintliler 11:4

İnsan Rab’bin benzeyişinde yaratılmıştır (Yaratılış 1:26-27). Bu yüzden üzerinde Rab’bin otoritesinden başka otorite olamaz. Kalkanımız bizzat Rab’bin kendisidir. Ama bu yüzden Rab’bin evinde yetkilendirdiği önderlere karşı başkaldırmamız gerekmiyor. Üstlerimizi dinlemeli, sadece bize efendilerimizmiş gibi davranmalarına izin vermemeliyiz. Çünkü Rab’be aracı olmadan kulluk ederiz.

 

Rab bizi yaratılışın baş yapıtları olarak kendi benzeyişinde yaratmıştır. Bu nedenle kimsenin üzerimizde hakimiyet kurmasına, hayatta ne yapacağımızı bize dayatmasına izin veremeyiz. Rab üzerimizde üstünlüğü ve egemenliği olan tek kişidir. Sadece İsa bizim efendimiz olabilir.

 

Kimse maddi ya da ruhsal yaşamımızdaki durumlarda bize efendilik ya da yöneticilik yapamaz. Eğer insan başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik ederse, kendisini tüm yaratılışa üstün kılmış Rab’bi öfkelendirir. İster Rab’be dua ediyor, ister onun adında peygamberlikte bulunuyor olalım, bunu sorumlulukla ve yalnızca Rab’be itaat ederek yapmalıyız.

 

İnsan günahın egemenliğindeydi ve bu yüzden şeytan onun hayatında etkindi. Ama Mesih’in gelişi, ölümü ve tekrar dirilişi ile insan özgür kaldı. Bugün İsa’nın kurbanını anlayıp onu Rab ve Kurtarıcı olarak kabul edenlerin yeni ruhsal makamlarını sahiplenmeleri, sadece Rab’be boyun eğmeleri ve onun temsilcileri olarak her yaptıklarını sorumlulukla yapmaları gerekir. 

             

Üzerimizde kabul edebileceğimiz tek egemenlik Rab’bin egemenliğidir. Rab’be teslim olmak onun sözünde söylediklerini kabul edip uygulamak demektir. Kimsenin üzerimizde baskı kurmasına izin veremeyiz. Bu gerçeği dikkate almayan ve dünyasal otoritelere boyun eğenler kendilerini küçük düşürürler. Bu Rab tarafından onun işini yapmak üzere görevlendirilenlere başkaldırmamız gerektiği anlamına gelmez. Çünkü onlar bizim gelişimimiz için kendilerine verilmiş armağanlarla görevlendirilmişlerdir. Ama efendilerimiz gibi davranamazlar. Çünkü sadece Rab’be hizmet etmemiz gerekir.

 

Bizi Rab’be Kurtarıcıdan başka bağlayan hiçbir şey yoktur (1Ti. 2:5). Aracılara başvurmak iyi bir fikir olmadığı gibi, Kutsal Kitap’ta yeri de yoktur.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares