Günün Mesajı

04/11/2016 - BAĞLARIMIZI KESMELİYİZ

Bu nedenle, biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da, artık öyle tanımıyoruz.

2. Korintliler 5:16

İsa görkemini ardında bırakarak beden aldı ve buradaki görevini yerine getirmek için yeryüzüne geldi. Tanrısallığını cennete yeniden döndüğünde kuşandı. Rab Babamızdır; bu yüzden insan bağlarının kesilmesi gerekir. İsa’nın teyzeleri ve kuzenleri, onun kan bağıyla ailesi olsa da özel olarak görülmezler. İsa’nın annesi bile Rab ile aramızda aracı olamaz. Onun dünyada bize aracılık etmesi, Rab’be iman etmiş herhangi birinin aracılığı gibidir.

 

En Yüce Olan ile aramızdaki tek aracı bağı İsa’dır (Elçilerin İşleri 4:12). O bizi kurtarmak için Tanrısal ayrıcalıklarını ardında bırakıp tıpkı bizim gibi bir insan olarak doğdu. Bunu yaparak şeytanın Adem’i Aden Bahçesi’nde aldattığı gibi değil, meşru bir yolla dünyaya geldi. Mesih anneden doğarak dünyaya geldi.

 

İnsanın karanlığın gücünden kurtulabilmesi için gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra İsa cennete döndü ve sonsuz kimliğini yeniden giyindi. 2. Korintliler’deki bu ayette Pavlus İsa’nın artık insan ölçülerine göre değil, Rab’bin üçlü birliğinin ölçülerine göre tanınması gerektiğini söylemiştir.

           

Rab üç ayrı varlıktan oluşur ama tek bir Tanrıdır. Oğul İsa Tanrı’dır ama Rab’bin söylediğine göre en üstün olan Baba’dır (Yuhanna 14:28). Rab’bin bazen Baba, bazen Oğul, bazen ise Kutsal Ruh olarak hareket etmesinin Kutsal Kitap’ta bir dayanağı yoktur. Vaftiz olduktan sonra İsa sudak çıktığında Baba göklerden ona konuştu ve Kutsal Ruh Oğul’un üzerine indi (Markos 1:9-11). Peki bu üçü aynı varlıksa bu sadece sahnelenmiş bir oyun muydu? Hayır! Rab hem fiziksel olarak oradaydı, hem göklerden konuştu, hem de ruhu kendi üzerine indi. Nasıl mı? Çünkü Rab üçte bir olandır.

           

Olgunlaşmamış bazı anlayışlar kimi insanların İsa’nın annesini ve akrabalarını kendileri ile Rab arasında aracı olarak görmelerine yol açmıştır ama bunun Kutsal Kitap’ta bir dayanağı yoktur ve bu yüzden reddedilmelidir. Kutsal Kitap ölülerin dünyamızla iletişim kuramayacaklarını ve onlardan istediklerimizi duyamayacaklarını bildirmiştir (Yasa’nın Tekrarı 18; Luka 16).

 

Rab’bin işi yalnızca Rab’bin kendisi tarafından yapılır. Sadece Baba’ya iman etmiş yaşayan insanlar, yine yaşayan başka insanların kayıpları ve acıları için dua ederek bu işe dahil olabilirler. Her Şeye Gücü Yeten Rab’bin yönlendirişi dışında hareket etmek, şeytanın Baba’nın isteğini yapanlardan bereketlerini ve ödüllerini çalmasına izin vermektir.

           

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares