Günün Mesajı

09/11/2016 - KENDİNİZİ KAYBETMEMEYE DİKKAT EDİN

Ne yapıp edip ölümden dirilişe erişmek istiyorum.

Filipililer 3:11

Önceki ayetleri okuduysanız Pavlus’un ruhsal konuları ne kadar ciddiye aldığını fark etmişsinizdir. Birçok insan Son Yargı Gününde şaşkınlığa uğrayacak. İkiyüzlü bir yaşam sürenler sonsuz mutluluğa kavuşmak için imanda sağlamlaşmaya ve anlayışta büyümeye başlamalıdır. Mısır’dan çıkartıldıkları halde Kenan ülkesine giremeyen İsrailliler gibi, birçok insan da Rab’bin egemenliğini miras alamayacak. Yürüdüğünüz yolun Rab’bin yolu olup olmadığını yoklayın. Rab’bin işini daha çok ciddiye almalıyız.

 

İnsanların yapabileceği büyük bir hata, Mesih’i bir kez Kurtarıcı olarak kabul ettikten sonra kurtuluş süreçlerinin hemen bittiğini düşünmeleridir. Buna inanan insanların İsa’nın söylediği şu söz üzerinde derin düşünmeleri gerekiyor: Sonuna kadar dayanan kurtulacaktır (Matta 10:22). Rab’bin Sözü üzerinde düşünmeye değerdir. Aldanmak istemeyen Söz üzerinde derin düşünmelidir.

 

Yargı Günü birçokları için bir hüsran günü olacaktır. Kutsal Kitap bize bazı insanların Rab’bin egemenliğine giremeyeceklerini ve ikinci ölümü deneyim edeceklerini söyler (1. Korintliler 6:10; Va. 21:8 ve başka ayetler). Bunun böyle olmaması gerekiyor ama birçok insan o gün şaşkınlığa uğrayacak. Böyle bir şaşkınlık yaşamamak için Rab’bin uyarılarına kulak verin.

 

İsa etrafı kolaçan ettikten sonra kimsenin olmadığını görünce perdeyi açıp arkadaşlarını içeri alan sirk bekçisi gibi değildir. Rab’bin egemenliğine sadece Rab ile gerçek bir paydaşlığı olanlar girecektir. Kim dünyayı ve dünyadan olanları sevmişse (1. Yuhanna 2:15) buyrukları hor görmüş olanlar, görevlerini yerine getirmemiş olanlar ve kutsallığı küçümsemiş olanlarla birlikte dışarıda kalacaktır. Rab için önemli olan konular ciddiye alınmalıdır.

 

Kutsal Kitap’ta hiçbir uyarı tesadüfen oraya konulmamıştır. İsa günaha hizmet edenleri tanımayacağını söylerken şaka yapmıyordu. Belki bu bahsi geçen kişiler cinleri kovuyor, peygamberlikte bulunuyor ya da mucizeler gösteriyorlardı; ama yine de onlar dışarıda kalacak (Matta 7:22-23). Yuva yıkanlara, aldatanlara ve Kutsal Yazıların ayıpladığı şeyleri yapanlara yazıklar olsun; çünkü onlar Rab’bin kutsallarının arasında yer almayacaklar.

 

Rab tüm İsrail soyunu Mısır’dan çıkarmıştı ama onlardan birçoğu Kenan ülkesine giremediler. Benzer şekilde kendilerini İsa’ya ‘’teslim etmiş’’, suda vaftiz olmuş, iyi kiliselere gitmiş ama hayatını düzeltmemiş ve günah içinde yaşamaya devam etmiş olanlar da Mesih’te ölümden dirilmeyecekler. 

              

Buyruklara uygun olarak yaşayıp yaşamadığımızı kontrol etmek iyi ve faydalıdır.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares