Günün Mesajı

11/11/2016 - HERKESİ ŞAŞIRTIN

Tanrımızın önünde sizden ötürü büyük sevinç duymaktayız. Buna karşılık Tanrımıza sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz?

1. Selanikliler 3:9

Tıpkı Selaniklilerin onlara müjdelemiş ve onlarla cömertçe ilgilenmiş Pavlus’u şaşırttıkları gibi biz de imanda öyle bir yürümeliyiz ki bizi Mesih’e getirmiş insanlar başarımızı görüp kendilerini ödüllendirilmiş hissetsinler.

 

Biz pastörler koyunlarımızın hayatta başarılı olduklarını gördüklerinde çok büyük sevinç duyarız! Pavlus da bu insanların kaydettiği ruhsal gelişmeye yorum yaparken böyle sevinçle dolmuştu! Mesih’i, yani yaşam pınarının kaynağını almış kişilerin yerinde sayması mümkün değildir. Rab ile yürüyenler her zaman başarılı olmalıdır (Romalılar 8:37) çünkü Rab’bin halkının yenilgi yaşaması için hiçbir sebep yoktur. Her yoldan ilerleme kaydedilmelidir.

 

Elçi Selanikliler’e gidip İsa’nın tek çıkış yol olduğunu onlara öğretmek için büyük bir bedel ödemişti. Biz de bugün aynısını yaşıyoruz. Ailemizi, dostlarımızı, planlarımızı, isteklerimizi arkamızda bırakıp İyi Tohumu kayıp insanlara ulaştırabilmek için yolculuğa çıkıyoruz. Hayatlarının değiştiğini ve Rab’bin Oğlundaki yerlerini aldıklarını görünce yüreklerimizi büyük bir sevinç dolduruyor ve bizi başarılı hissettiriyor.

 

Bizi Gerçeğe getirmiş kişilere teşekkür etmenin bir yolu da Rab’bin sevgisinin lütfunda büyümektir. Bize müjdelemek için zorluk çekenler yeni yaşamımızı gördüklerinde ödüllendirilmiş hissedecektir. Hissedecekleri sevinç Rab’bin hayatlarımız için duyduğu tatmin duygusunun bir yansıması olacaktır. Kazananlar Rab’bin de başarmış hissetmesini sağlayacaktır.

 

İsa’yı kabul edip Müjdeye iman edenlerin hepsi hayatta başarılı olacaktır çünkü düşman bu olduğu zaman insana sıkıntı verme gücünü anında kaybedecektir; bu tek başına insana yolculuğuna devam etmek ve İlahi planları gerçekleştirmek için cesaret vermeye yeter. Söze inanıp da sıkıntı çekmeye devam etmek mümkün değildir. Yoksulluk, hastalık, günah ve diğer tüm kötü şeyler, şu anda yaşadığımız Mesih’teki yeni yaşamla uyumlu değildir.

           

İsa’daki yeni yerinize henüz sahip olmadıysanız, şimdi ona iman edin ve gerçekten yeni bir varlık olun. Sizi tutsak eden tüm kötü ruhlar artık size dokunamayacaklarını bilecekler çünkü artık Rab’bin sevgisi ve gücü içinizdedir. İsa’nın adını etrafınızdaki herkesi şaşırtmak için kullanın. Ne de olsa Mesih’te artık yeni bir varlıksınız (2. Korintliler 5:17); buna uygun yaşayın!

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares