Günün Mesajı

12/11/2016 - LANETİN OĞLUNDAN KORKMAYIN

Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir; ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir.

2. Selanikliler 2:7

Yasa tanımaz adam, ya da lanetin oğlu bir gün gelecektir. Bu İsa’nın dönüşünden önce olacak. Bu yasa tanımaz adam şu anda etkindir, ama henüz yüzü açığa çıkmamıştır. Zamanı geldiğinde kendini gösterecektir. Ama Rab’be şükürler olsun ki İsa Mesih onu ağzının soluğuyla öldürecektir (2. Selanikliler 2:8). Lanetin oğlu konusunda kaygılanmamıza gerek yok çünkü Rab’bin Oğlu yüreklerimize egemendir. İsa ile her türlü durumla yüzleşebilir ve zaferle üstesinden gelebiliriz (Romalılar 8:37).

 

Lanetin ya da günahın oğlunun ortaya çıkacağı zaman gün geçtikçe yaklaşmaktadır. Bu adam her şey için bir çözüm sunacaktır. İnsanlar onu alkışlayacak, fakat bu sırada Rab’den uzaklaşacaktır. Ama bu lanetli adamın geleceği çok üzücü olacaktır; çünkü dünyanın problemlerini çözebilmiş olsa da Rab’bin ağzının soluğundan kaçamayacaktır.

 

Her şeyin bir zamanı vardır (Vaiz 3:1-8). Günahın oğlunun gelişi de Rab’bin gelişinden biraz daha önce olacaktır. İsa’nın duyurduğu müjdenin ve onun tanıklıklarının bütün dünyaya duyurulması gereklidir; böylece bu adam ortaya çıktığında tanınabilecektir.

 

Lanetin oğlunun ortaya çıkışı için gerekli olan şeyler şu anda hazırlanmaktadır. İnsanın ikilemlerini çözme kapasitesi sınanacak ve başarısız olacaktır. Sonra insanlığın gözüne mükemmel görünen çözümlerle gelecek bir adam ortaya çıkacaktır. Roma İmparatorluğu zamanında olduğu gibi insanlar ekmek ve sirkle mutlu olacaklardır.

 

Bu adam Rab’bin tahtına oturacak, tanrılık taslayacaktır; Şeytan tarafından gönderildiği için gücü de olacaktır. İnsanlığın ağzını açık bırakacak aldatmacalar yapacaktır. Son dönemde bütün dünyanın Barack Obama’ya böyle baktığını gördük. Birden bu adam gezegendeki bütün sorunları çözecek kişi gibi görülmeye başlandı. Eğer dünyanın daha iyi olmasını ve daha iyi yaşamasını sağlamayı başarırsa şüphesiz daha da yüceltilecek ve insanlığın kurtarıcısı gibi görülecektir. Bunun gibi lanetin oğlu da barış getirmeyi başaracak ve insanların tüm sorunların bittiğine inanmasını sağlayacaktır. Sonra da İsa gelip onu ağzının soluğuyla yok edecektir.

 

Hiçbir Hristiyanın bu adam hakkında kaygılanması gerekmiyor; çünkü yüreklerinde gerçek Kral ve Rab’bin yaşadığı insanlar şeytanın her türlü saldırısıyla baş edebilme kapasitesiyle donatılır ve her zaman zaferli olurlar. Bugün Rab’bin isteğini yerine getirmemiz önemlidir. Böylece lanetin oğlu geldiğinde Rab halkının yanında olacak, hiçbir şey bu halka zarar veremeyecektir. 

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares