Günün Mesajı

13/11/2016 - TÜM YİYECEKLERİ KUTSAYAN GÜÇ

Çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır.

1. Timoteos 4:5

Rab’bin Sözü ve dua anlayışımızın ötesinde bir güce sahiptir: Şükranla alınan her yiyeceği kutsar. Yozlaşmış zihinler Musa’nın Yasası’nın kısıtlamalarını bugüne getirmeye çalışıyorlar. Ne dediklerinin farkında değiller ama aslında düşman tarafından kullanılıyorlar ve bize bahşedilmiş zevklerle bereketleri bizden çalmaya çalışıyorlar. Zayıf zihinleri yüzünden ağızlarından yalanlar akıyor. İkiyüzlüler ve vicdanları kurumuş durumda (1. Timoteos 4:1-2; Efesliler 4:18). Temiz olana her şey temizdir (Titus 1:15).

 

Rab’bin Sözüyle uyum içinde olmak ve dua Rab’bin gücünü harekete geçirir. Birlikte hareket ederek tüm yiyecekleri kutsarlar. Söze uygun olarak edilmiş duaya iman duası denir. Bu dua günahları bağışlayabilir, hastaları iyileştirebilir. En Yüce Olanın gücünün ne kadarının harekete geçeceği, dua eden ve Kutsal Yazılara uygun yaşayan kişinin ne kadar inandığına bağlıdır.

 

Tüm yiyeceklerin şükranla alınmaları gerekir. Bazı insanların yemek sofrasında yaptıkları gibi zorla birkaç sözcük homurdanılarak geçiştirilmemelidir. Bazı insanlar sadece etraflarındakilerin gözünde kötü gözükmemek için ya da alışkanlıktan yemek duası ediyorlar. Ama eğer dua Sözün bildirdiğine uygun ve imana dayalı olursa, yiyeceğin içinde zehir bile olsa Rab’be minnet duyanlara hiçbir kötü şey olmaz.

 

Rab’be boyun eğmeyenlerin anlayışları dünyasal şeyler tarafından bozulmuştur. Konuşmaları ve hareketleri dışarıdan güzel görünebilir ama bu bir mezar taşının parlaklığı gibidir; içinde karanlığın aldatmacalarının lanetlediği bir ölü yatar (Matta 23:27). Kimileri herkes tarafından onurlandırılması gereken evliliği bile yasaklayacak kadar ileri gidiyorlar.

 

Böylelerinin ağızlarından çıkanların ciddiye alınmaması gerekiyor çünkü yalan söylüyorlar. Akılları Rab’bin Sözü tarafından güçlendirilmediği için kötü amaçlarını gerçekleştirmelerine yardım edecek her kaynaktan esin alabiliyorlar.

 

Bu zayıf ruhsallıktaki kişiler Rab’bin yaptıkları şeyleri hoş göreceğini sanıyorlar çünkü Rab’bin ‘’isteğini’’ gerçekleştirmek için çok çabaladıklarını düşünüyorlar. Ama aslında yaptıkları tek şey kendi isteklerini gerçekleştirmek; ne kadar ikiyüzlü! Kendilerini Baba’nın önünde alçaltmıyor, hiçbir faydalı meyve vermiyorlar. Ama benlikten doğan benliğe aittir (Yuhanna 3:6). Onların vicdanları artık doğru tartmamaktadır çünkü bozulmuştur.

 

Temiz olanlar için Rab’bin yarattığı her şey temizdir ve şükranla yenilebilir. Sözün uygulayıcısı ve sadık bir duacı olun; Rab ile olan birliğiniz her yiyeceği kutsayacaktır.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares