Günün Mesajı

16/11/2016 - ARACILIĞIN ÖNEMİ

RAB, “Dileğin üzerine onları bağışladım” diye yanıtladı.

Çölde Sayım 14:20

Rab’bin önünde aracılığın önemi büyüktür. Musa İsrail çocukları için çıkar yol yok gibi görünmeye başladığında En yüce Olan’a yakardı. Bu hikaye kayıp olanlar için aracılık ettiklerinde Rabbimizin çocuklarını dinlediğini göstermektedir. Şevkle aracılığa devam etmek Rab’bin yüreğini harekete geçirir.

 

Aracı olmaya çağrıldığını hissedenler bunun kendilerine Kutsal Babamız tarafından verilen bir görev olduğunu bilmeli ve bu görevi layıkıyla yerine getirmelidirler. Çünkü kötü ruhların zarar verdiği birisinin kurtarılması için Rab’bin yetkisi onlara emanet edilmiştir. Aracılar olarak görevlerini yerine getirmeye başladıklarında daha önceden hiç bilmedikleri sözler söyleyecek, düşünceler dile getirecekler. Rab Tanrı’nın rehberliğini izleyerek sonunda zafere ulaşacaklar.

 

Kutsal Kitap’taki hikayede göksel Rab Musa’ya onu dinlediğini ve İsrail ulusunu affetmeye karar verdiğini söylemişti. Rab’bin hizmetkarı olan Musa eğer doğru bir şekilde aracılık etmeseydi, En Yüce Olan Mısır’dan çıkmış herkesi mahvedecek, sadece Musa’nın çocuklarını seçilmiş ulus yapacaktı. Aslına bakılırsa Yahudiler tamamıyla kaybolmuş, çıkmaz yola girmişlerdi. Ama Musa’nın aracılığı bu lanet senaryosunun değişmesinde önemli bir rol oynadı.

 

Rab’bin halkının Rab’bin isteğine uygun bir şekilde aracılık etmesi gereklidir. Rab’bin isteği ise Kutsal Yazılarda bildirilmiştir. Ancak bundan sonra Rab onları dinleyecek ve günahkarları kurtaracaktır. Günahkarların tek yaptıkları topluma utanç getirmek ve zarara sebep olmaktır. Bu yüzden kayıp insanların İsa’yı tanıma fırsatına kavuşmadan ölmelerine müsaade etmemeli, milyonları cennete götürebileceğimizi unutmamalıyız!

 

Aracılık da diğer hizmetler gibi cesurca yapılması gereken bir hizmettir. Bu nedenle görevlerini cesaretlere ve korkusuzca yapanlar Rab’bin her türlü durumu değiştirdiğini, günahkarları bağışladığını, hastaları iyileştirdiğini ve kendilerini şeytanın aldatıcı tuzaklarında kaybolmuş bir şekilde bulanlara yeni fırsatlar sunduğunu göreceklerdir.

 

Bu yüzden Mesih’in bedeninde size verilen görevi iman ve kararlılıkla yerine getirin. Rab’bin önüne gelip yolunu şaşırmış olanlar, incinmiş olanlar ya da Kutsal Yazılarda anlatılanlardan rahatsız olanlar için merhamet dilemekten korkmayın. Ruhsal savaşlarını doğruluk silahlarıyla verenler hiç şüphe yok ki Rab’in hücünün samimi dualarla bereketlenmişlerin yanında harekete geçtiğini görecektir. Aracılık hizmeti bunları kesinlikle sağlayabilir.

 

Ne tür bir görev olursa olsun, bize verilen tüm görevler önemlidir. Onları yapmaya başladıkça anlayacağız ki o görev bize Kutsal Babamız tarafından verilmiştir ve biz görevimizi layıkıyla yerine getirince o hoşnut olmaktadır. Dahası, Rab’bin sevinci gücümüz olduğu için her yaptığımız işte başarılı olacağız (Nehemya 8:10). Aracılık hizmetinizi layıkıyla yerine getirin ve sıkıntı çekenler için bir bereket olun. İmanla yapılan her iş başarıya ulaşacaktır.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares