Günün Mesajı

17/11/2016 - RAB’BİN BUYRUKLARINI DOĞRU BİR ŞEKİLDE UYGULAYIN

İsrailliler güçlenince, Kenanlıları sürecek yerde, onları angaryasına çalıştırmaya başladılar.

Yeşu 17.13

Rab İsrail halkına Kenan ülkesinde yaşayan herkesi yok etmelerini söylemişti. Ama İsrailliler güçlendikçe kendilerine vergi öderlerse Kenanlılardan faydalanabileceklerini düşündüler. İsrail halkına böyle bir maddi katkı sağlayabilecekleri düşüncesi ilk başta kulağa güzel gelebilir, ama Rab’bin planı bu değildi. Bunun yanında, düşmanla yakınlık kurmak asla faydalı bir şey olmamıştır ve olmaz da. Bunu yaparsanız hayatta asla başarılı olamazsınız.

 

Rab’be başkaldıranlar, Rab’bin onlara verdikleri görevlerini layıkıyla yerine getirmeyenler, sonunda büyük sıkıntılarla karşılaşırlar. Rab’bin doğruluğu, biz kendi görevlerimizi ne kadar iyi yapıyorsak ona göre çalışır. Bu yüzden ilahi buyrukları dinleyenler ve onlara göre yaşayanlar zamanla bereketlerini mutlaka alırlar. Ama Rab’bin yönlendirişini ve buyrukları hor görenler lanetli bir hayat yaşarlar; onları bekleyen hayat budur.

 

Rab’bin halkı En Yüce Olanın buyruklarını dinlemeyerek bir hata yapmıştı. Rab onlara Vaat Edilmiş Ülkede yaşayanları yok etmelerini buyurmuştu. İsrail’in bu yanlışı onlara büyük bir bedele mal oldu. Aynısı bugün Baba’nın hükümlerine uymayanlar için de geçerlidir. Söz günahın bedeli ölümdür der (Romalılar 6:23). Bu Rab’bin Egemenliğine ait olmayan birisiyle evlenenler, zina edenler ya da sahtekarlık yapanlar için de geçerlidir.

 

Kaybolmuşlarla yakınlaşan Hristiyanlar yanlış yaptıklarını mutlaka fark ederler. Rab’bi sevmeyenler sözlerini tutarlar mı? Eğer Rab’bin Sözünü hor görüyorlarsa onun için başka ne yapabilirler? En Yüce Olanın buyruklarına uymadıkları için, Vaat Edilmiş Ülkede kalmalarına kendilerinin izin verdiği insanlar yüzünden birçok sıkıntı yaşadılar.

 

En Yüce Olan halkına Kenanlılardan vergi ödeyen bir grup yapmalarını istememişti. Onları Kenan Ülkesinden çıkartmalarını istemişti. Ama İsrail Rab’bi dinlemedi ve onlardan faydalanmak gibi çok kötü bir fikre kapıldı. Kenanlılar vergi ödeyerek Kutsal Ülke’de yaşama hakkına sahip olmuşlardı.

 

Bilge olanlar sadece tanrısal buyruklara göre yaşarlar. Şeytanın insanlarla anlaşmalar yaparak onları Her Şeye Gücü Yeten Rab’den uzaklaştırmaya çalışacağını akıllarında bulundururlar. Şöyle sorulabilir: ‘’İsrail oğulları karlı bir anlaşma yapmadılar mı?’’ Eğer Rab Kenanlıların İsraillilere vergi ödemesini isteseydi mutlaka en başından onlara bunu bu şekilde söylerdi. Yapılacak doğru şey kendi isteklerimizi değil, Kutsal Babamızın isteklerini yerine getirmektir. Çünkü Rab’bin isteğini dikkate almayanlar er ya da geç şeytanın tuzaklarına düşerler.

 

Neler yaptığımıza dikkat etmeliyiz çünkü Rab’bin yargısı O’nun buyruklarına nasıl karşılık veriyorsak ona göre işler. O’na olan sorumluluklarımızı ihmal ettiğinde işlemez. Rab’bin Sözü Yasa’nın Tekrarı 28. Bölümde alacağımız bereketlerin veya lanetlerin Rab’bin isteğini yapmamıza ya da yapmamamıza bağlı olduğunu söyler. Kimse Rab’le oyun oynayamaz. Bugün ektiğinizi yarın biçeceksiniz.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares