Günün Mesajı

18/11/2016 - EN KÖTÜ SEÇİM

Yeni ilahlar seçtikleri zaman
Savaş kentin kapılarına dayandı.
İsrail'deki kırk bin askerin elinde
Ne kalkan ne de mızrak vardı.

Hakimler 5.8

Savaşın İsrail halkının hayatında bulunmaması gerekiyordu. Eğer Rab’be sadık kalsalardı Rab’bin onlar için yaptığı plan bu değildi. Bugünkü kilise onların yaşadıklarından çok değerli bir ders çıkartabilir! Çünkü birçok Hristiyan kendine yeni ‘’tanrılar ve tanrıçalar’’ seçiyor. En Yüce Olandan korkmadıklarında ve onun Sözüne güvenmediklerinde, onlar da dünyadan olan insanlar gibi birçok engelle karşılaşıyorlar. Sorduğumuz sorular şunlar: ‘’Geçmişte peygamberlere cevap veren Tanrı nerede?’’ ‘’Rab Tanrı’nın hizmetkarlarının vaatleri nerede?’’

 

Bakın; Tanrı’nın bizim için yaptıkları planlar, hayal edebileceklerinizin en iyileridir. Mesih’te en kötü durumlar için bile çözüm ve gerçek esenlik buluruz. Ama bugün birçok kişi için bunun böyle olduğunu göremiyoruz. Dediğim gibi, Her Şeye Gücü Yeten Rab’bin bizim için planı kesinlikle bu değil. Ama Rab’bin halkına yardım etmesine engel olan şey halkın isyankarlığıdır. Rab’bin Sözlerine olan zayıf ve lekelenmiş bir iman, böyle olmadığında kötü güçlerin üstesinden gelmeniz için sizi güçlendirecekken, bu durumda başarısız olmanıza yol açar.

 

İsrail Her Şeye Gücü Yeten Rab’be sadık olsaydı Rab o topraklarda savaşın patlak vermesine izin vermezdi. Bu Rab’bin bugün yaşayan çocukları için de böyledir. Buyrukları yerine getiren ve onlara göre yaşayanlar Rab’bi sevdiklerini göstermiş olurlar. Bunun sonucu olarak da Babaları ve Oğul tarafından sevilirler. İsa onlara kendisini açıklar.

 

Kutsal Kitap’ta kaydedilmiş her şeyden alınacak dersler vardır. Mesih’in kilisesinin Sözü çalışmak için daha fazla zaman ayırması gerekiyor; onu hor görmemeleri gerekiyor. Bereketlerini alabilmeleri ve Rab’bi sevebilmeleri için kötü şeyler yapmaya son verip ilahi buyruklara göre yaşamaları gerekiyor. Eros’a (bugün pornografi ile etkin olan mitolojik Yunan tanrısı; yani bizzat şeytan) hizmet etmeye başlamanız için Rab’den uzaklaşmanız gerekir. Bazı tür filmleri izlerken bunu yapmış olursunuz. Aynısı yalan söyleyen, başkalarını kandıran, sevdiği kişilere ihanet eden, üstlerini aldatan kişiler için de geçerlidir. Bu insanlar hayatlarında başka ilahlar seçmişlerdir.

 

Her Şeye Gücü Yeten Rab’den korkmayı bıraktığınızda ve şeytani düşüncelerin sizi sürüklemesine izin verdiğinizde Hristiyan olsanız bile diğer günahkarlar gibi sıkıntılar yaşarsınız. Gerçek şudur ki Rab eğer onun kalkanını kuşanmazsanız sizi koruyamaz! Hizmet ettiklerimizin kulları oluruz. Bu yüzden hayatlarımızdaki ilahların neler olduğuna çok dikkat etmeliyiz. 

 

Bir noktada birçok insan şunu sorar: ‘’Rab değişti mi?’’ ‘’Eskiden yaptığı gibi artık yakarışlarımıza cevap vermiyor mu?’’ Hiç şüphe yok ki değişmemiştir ve asla değişmeyecektir (İbraniler 13.8).  

 

Ama Kutsal Kitaptaki hikayelerin yaşandığı günlere baktığımızda Rab’bin kimseyi kayırmadığını da görüyoruz. Sadece ona gerçekten kulluk edenler ona güvenebilirler. İman olmadan Rab etkin olmaz (İbraniler 11.6).

 

Bu yüzden kendinize ‘’yeni ilahlar’’ bulmadığınızdan emin olun. Eğer bulmuşsanız da gözlerinizi, ruhunuzu ve bedeninizi sadece Her Şeye Gücü Yetene çevirin. Böylece o eski zamanlarda kendisine hizmet edenlere yaptığı gibi sizi de koruyup kollayacaktır.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares