Günün Mesajı

19/11/2016 - DOĞRU OLANI YAPAN KRAL

Yoşiya Yahuda kentlerinden bütün kâhinleri getirtti. Geva'dan Beer-Şeva'ya kadar kâhinlerin buhur yaktıkları tapınma yerlerini kirletti. Adını kent yöneticisinden alan Yeşu Kapısı'nın girişinde, kentin ana kapısının solunda kalan kapılardaki tapınma yerlerini de yıktı.

2. Krallar 23.8

Sekiz yaşındayken Yeşu Yahuda Kralı oldu. Davranışları, Rab’den korkan bir insanın davranışlarıydı. Ulusu için eşi benzeri görülmemiş bir uyanış dönemi başlatmak ve onları Rab’be tapınan insanlar yapmakla sorumluydu. Yeşu örnek bir kral oldu. En Yüce Olan Rab için bir şey yapma fırsatımız ve zamanımız şimdidir! Kim dünya ile anlaşmalar yaparsa Rab tarafından kullanılması için gerekli niteliklere sahip olamaz.

 

Kral Yeşu’nun dedesi Hizkiya da Rab’be hizmet eden bir adamdı. Ama oğlu Menaşe tamamen şeytana hizmet ediyordu çünkü Kenan ülkesinde putperestliği yayıp destekledi. Yeşu’nun babası Amon Yahuda’da sadece iki yıl hüküm sürdü. Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı ve bu nedenle çok genç öldü; öldüğünde henüz yirmi dört yaşındaydı. Yeşu henüz sekiz yaşında olmasına rağmen İsrail halkının kralı olmuştu. Genç yaşına rağmen Yahuda krallığı görevini olgunlukla yetirdi. Halkı için gerçek bir yaşam tarzı devrimi getirirken, onları En Yüce Olan Rab ile barışmaya götürdü.

 

Yeşu Yasa kitabını okuduğunda hem etkilenmiş hem de şoka uğramıştı. Bu onun için bir dönüm noktası olmuş, doğru kararı vermesini sağlamıştı: ‘’Halkım yeniden Rab Tanrıyı aramalı’’. Yeşu bundan fazlasını da yaptı. Halkına atalarının yaptığı tüm yanlışları terk etmelerini buyurdu. Baal’e tapınmayı teşvik eden tüm sunakları ve takıları kırdılar. Bunu yaptıkları için o topraklarda ruhsal bir canlanma oldu. Yeşu şunu göstermişti: iyi bir niyetle Rab’bin safında yer alan birisi bütün bir ulusu değiştirebilir.  

 

Bu adam Rab’bi gerçekten hoşnut eden birisi oldu. Yeşu Rab’bi aramaya başladı, doğru kararlar verdi ve çok geçmeden şeytana tapınmak İsrailliler için üzücü ve eski bir anıya dönüştü. Bugün de Rab kendisine ruhta ve gerçekte tapınacak insanlar arıyor (Yuhanna 4.23, 24). Rab’bin aradığı insanlar yüreklerini Rab’be teslim etmiş ve onun buyruklarına göre yaşayanlardır.

 

Burada açıklanan sırrın altını çizelim: Rab Tanrı için bir şey yapma zamanı her zaman şimdidir. Kral Yeşu halkının putperestliğin yanlış bir şey olduğunu anlamaları için beklemedi. Şeytanın yanlış uygulamaları için kullandıkları tüm araçları parçalayarak halkın gözünde doğru bir örnek oluşturdu.

 

Kimse gökyüzünden gelen bir sesin kendisine doğru olanı bildirmesini beklememelidir. Kutsal Kitapta yazılı olanları kabul etmeli ve uygulamaya geçirmelisiniz. Bu şekilde Rab’bi hoşnut edebilirsiniz. Diğer yandan eğer ilahi uyarıları hor görür, kendinizi Rab’be teslim etmez, ayartıların sizi sürüklemesine izin verirseniz, her şeyin yaratıcısı olan, bütün sorunlarımızı çözebilecek tek kişi olan iyi ve kusursuz Tanrı’yı derinlikle tanıma fırsatını kaçırmış olursunuz.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares