Günün Mesajı

20/11/2016 - GÖREVİNİZİ HOR HÖRMEYİN

Şu anda susarsan, Yahudiler'e yardım ve kurtuluş başka yerden gelecektir; ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir, belki de böyle bir gün için kraliçe oldun.

Ester 4.14

Ester’den, Haman’ın Yahudileri yok etme planını Kral Aheşveroş’a haber vermesi istendiğinde sarsılmıştı. Kuzeni Mordekay onu anne babası öldükten sonra evlatlık edinmişti. Ester sonra Pers Kraliçesi olmuştu. Kendi canını halkından daha fazla gözetiyordu ama kuzeninin yönlendirişi onun bu noktada farklı bir karar almasına sebep oldu.

 

Rab’bin Egemenliği her zaman öncelik olmalıdır (Matta 6.33). Rab tarafından kullanılma fırsatını kaçıranlar mutlaka pişman olurlar. Ama Rab’bin kendilerinden istediğini memnuniyetle yerine getirenler yüzyıllar boyunca her yönden ödüllendirildiler.

 

Med ve Pers krallıkları, davet edilmemiş olduğu için kraliçenin Kralın önüne çıkmasına izin vermiyorlardı. Ester Haman’ın Yahudiler için kurduğu tuzağı krala bildirmesi gerektiğinde canını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İnsancıl açıdan düşünüldüğünde bu his tamamen anlaşılabilir. Ama eğer bu nedenle haberi ulaştırmasaydı tüm Yahudiler yok edilecek, kraliçe ise onun sonsuz yaşamına mal olacak bir günah işlemiş olacaktı. Bugün birçok kişi benzer korkularla hareket edip görevini yerine getirmemektedir.

 

Rab’bin işini yapmak için sıra dışı yollardan oluşan sayısız yöntemi vardır. Mordekay zalim Haman’ın şeytani planlarını öğrendiğinde, Yahudi olan Ester’in yeni Pers kraliçesi olduğunu ve tanrısal plan için bu noktada kilit isim olduğunu fark etmişti. Oysa başlarda kraliçe kendi canını halkının canından daha fazla önemsiyordu.

 

Kuzeni Ester’in bir amacının olduğunun farkındaydı. Tereddüt ettiğini gördüğünde onu sert bir şekilde doğru karar almaya yönlendirdi. Onun bu davranışından alınacak bir ders vardır: Tanrı ile ilgili konularda hiç kimsenin mazeret hakkı yoktur. Rab’bin isteğini yerine getirmesi için seçilen kişiler, karşılarına çıkan hiçbir şeyin onlara engel olmasına izin veremezler.

 

Eğer her şeyden önce Rab’bin egemenliğini gözetmiyorsak henüz bu egemenliğe ait değiliz demektir. Her Şeye Gücü Yeten Rab’bin tüm çocuklarının bunu anlamasını diliyorum! Bu şekilde kilise de kendi görevini hiç vakit kaybetmeden yerine getirebilir. Eğer bu böyle olmazsa, yani görevimizi yerine getirmezsek, ihmalkarlığımızın hesabını Rab’be vereceğiz.

 

Ayrıca, Rab tarafından onun halkı ve işleri için kullanılma fırsatını kaçıranlar mutlaka bundan pişman olurlar. Rab tarafından kendilerine söyleneni yapmak için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyanlar ise sonsuzluk boyunca her yönden ödüllendirilirler.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares