Günün Mesajı

21/11/2016 - RAB’BİN ADINI YÜCELTİN

Levililer'den Yeşu, Kadmiel, Bani, Haşavneya, Şerevya, Hodiya, Şevanya ve Petahya halka, “Ayağa kalkın!” dediler, “Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız RAB'be övgüler olsun. ‘Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.’

Nehemya 9.5

Geçmişteki kardeşlerimiz ‘’Tüm isimlerden yüce olan İsmin’’ ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı; O her türlü konu ve iş için ‘’En Büyük Anahtar’’ idi. Rabbimizin adı sonsuza kadar var olacaktır. İsa Mesih Kutsal Babanın adını bizlere açıkladığını bildirmişti. Bu ismi ne zaman anarsak karanlığın güçleri kırılır ve ilahi güç etkin olmaya başlar. Bu nedenle Hristiyanlar için kayıp kişilerin kurtulmasını sağlayacak anahtar bu ismi kullanmaktır. Bu isim sizin zaferinizdir!

 

Geçmişte Rab’be layıkıyla hizmet etmiş ve Rab tarafından kullanılmış büyük insanlar, başarının sırrının bu isimde yattığını anlamışlardı. Musa Horev dağında çok kıymetli açıklamaların öncesinde Rab’bin ‘’BEN BENİM’’ dediğini duymuştu (Mısırdan Çıkış 3:6). Kurtarıcımız doğduğunda ona İsa ismi verildi çünkü o günahkarları kurtaracak, tutsakları özgür kılacak, onun yüce ismiyle çağırılan herkese yaşam verecekti. Her Şeye Gücü Yeten Rab’bin adını çağıranlara karşı karanlığın gücü hiçbir zaman zafer kazanamaz. 

 

Levililer Rab’bin adının diğer tüm varlıklardan daha yüce ve yüksek olduğunu söylemişlerdi; öyle ki onu kullanan herkes bereket alabilecekti. Bu isim olmadan ilahi güç mucizeler yapamaz. Ama bu isme inanırsanız imanınız henüz küçük olsa bile mesela ciddi hastalıklardan kurtulabilirsiniz (Elçilerin İşleri 3:16). Onu derinden tanımaya ne kadar da ihtiyacımız var!

 

Levililerin uyarısında çok önemli bir nokta var: Övgüler sunarken Rab’bin adının sonsuza kadar var olduğunu belirtiyorlar. ‘’İsa’’ En Yüce Olan Rab’bin Oğlunun ismidir ve aynı yüceliğe sahiptir. Onu gerçekten sevenlere, her ayartıldığında ya da sıkıntıya düştüğünde o ismi çağıranlara ne mutlu. BU isimde Rab’bin önüne gelmeliyiz; çünkü BU isimde tüm kötü ruhların ve büyülerin üzerinde yetkiye sahibiz. Göksel yerlerdeki yetkimizi bu isimle kullanıyoruz. Bu isim o kadar değerlidir ki, adeta Rab tarafından imzalanmış bir vekaletname gibidir. Bize sadece onun üzerine ne istediğimizi yazmak kalıyor.

 

Yuhanna 17’deki duasında İsa Babasına onun adını insanlara bildirdiğini ve bildirmeye devam da edeceğini söylüyor. Yani hala açıklanacak çok şey var. Kayıp insanlara müjdelemenin sırrı bu ismi korkusuzca ve bolca kullanmak, bu isimle harika işler ve mucizeler yapmaktır. Yahudi olmayanların İsa’ya gelebilmeleri için bu ismin yüceliğini bilmeye ihtiyaçları olduğunu bildiren bir ruhsal buyruk vardır (Yeşaya 11.10; Romalılar 15.12). Kilisenin bu görkemli ismi dostlarımızın, ailemizin, akrabalarımızın ve kayıp insanların kurtuluşu için kullanması gereklidir.

 

Mesih’teki yerini alıp bu ismi Kutsal Yazılara uygun bir şekilde kullanan herkes kesinlikle başarının sırrını keşfedecektir.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares