Günün Mesajı

22/11/2016 - İYİ YAŞAMANIN SIRRI

Adımlarını yakından izledim,
Sapmadan yolunu tuttum.

Eyüp 23.11

İnsanların hayatlarını iyi yaşamak için tutunduğu birçok felsefi görüş ya da örnek vardır. Ancak sadece İsa Mesih’in adımlarını izlememiz gerekiyor çünkü dayandığımız diğer şeylerin eninde sonunda hiçbir temeli olmadığını anlarız. Rab’bin yolu tek güvenli yoldur ve onu izleyenler asla başarısızlığa uğramaz.

 

Yolunuza çıkıp dikkatinizi dağıtmaya çalışan ayartılara karşı uyanık olun! İyi yaşamanın sırrı her açıdan Rab’bi örnek almaktır (Efesliler 5.1).

 

İnsan aklı yeni ve ilginç görünen çok sayıda yol keşfetmeye müsait devasa bir kapasitededir ama bu yollardan hiçbir daha önceden hiç kimse tarafından denenmemiştir. İzlemiş olduğumuz ya da kendi uydurduğumuz bir ideoloji bize sıkıntılı zamanlarımızda yardımcı olamaz ve Rab’bin çocuklarının yaşam standardı olarak belirlemesine yeterli minimum koşulları sağlayamaz. Çünkü onlar benliktendir. Bedenden doğanlar beden, ruhtan doğanlar ruhtur (Yuhanna 3.6; 6.63). Benlik bu dünyaya ait bir şeydir; maddidir ve İsa’ya göre hiçbir şeye yaramaz.

 

Kurtarıcımız bize doğru yolu göstermek için geldi (Yuhanna 14.6). Bu nedenle temelsiz alternatifler kullanmak kalenizi kumun üzerine inşa etmek gibidir! İyi görünebilirler, Kutsal Babamızdan gelmiş gibi görünebilirler, ama aslında hiçbir işe yaramazlar çünkü insan kaynaklıdırlar. Sadece Kutsal Yazılarda açıklanmış olanlar tamamen kabul edilebilir ve uygulamaya geçirilebilir çünkü En Yüce Olan Rab’bin sözünün dışında hiçbir gerçek temel yoktur.

 

İsa’nın yürüdüğü yol tam olarak bizim de yürümemiz gereken yoldur. Onun verdiği kararlar Her Şeyi Bilen Baba’nın kararlarıydı. Baba ona tek doğru kararların onlar olduğunu göstermişti. Onun adımlarında yürümek güvenle yürümektir. Ama Rab’bin Oğlunun yolundan uzaklaşanlar eninde sonunda mutlaka düşmanın tuzaklarına düşerler. Nasıralı İsa En Yüce Olan Rab tarafından her yönden yönlendirilmişti. Onun adımlarını izleyenler de bizzat Kutsal Ruh tarafından yönlendirildiklerini bilecekler.

 

Tekrar söylemek gerekirse, Mesih mükemmeldi ve doğru yolda yürüdü. Aynı yolu seçen herkes de başarılı olacaktır; bu yolun yanlış olmadığından emin olabilirsiniz. O halde neden başka yolları deneyelim? Kusursuz yol zaten bize gösterilmiştir. Zaferli olacağımız ve hayatta başarılı olacağımız tek yol bu yoldur.

 

Şeytan elbette pes etmez ve size diğer yolları da göstermeye çalışır. Onun tutsağı olmamak için dikkatli olun. Kötü insanlar size alternatif yollar göstererek sizi ikna etmeye çalışacaklar. Dikkatli olun! Rab’bi izliyor gibi görünüp boş felsefeler üretenler de, onları izleyenler de hırsızlar gibidir.

 

Rab eğer Kurtarıcımızın yolunda yürümemize izin vermeseydi adaletsizlik etmiş olurdu değil mi? İsa kendi görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi; hiç başarısız olmadı. Ona gerçekten güvenenler için de bu böyle olacaktır. Bu yüzden İsa’yı örnek alın ve sonunda her yönden başarılı olacaksınız. Rab’bi örnek alın ki iyi yaşamayı öğrenebilesiniz (Yuhanna 10:9,10).

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares