Günün Mesajı

23/11/2016 - RAB’BİN SESİNİ DİKKATLİ DİNLEYİN

RAB'bin sesi güçlüdür,
RAB'bin sesi görkemlidir.

Mezmurlar 29.4

Rab’bin sesini duymak insana iyi hissettirir ama bundan daha da iyisi bu sese olumlu cevap vermektir. En Yüce Olan Rab sesiyle buyruklar vererek her şeyi yaratmıştır (İbraniler 11.3); bu bugün de böyledir. Rab’bi hoşnut edecek şeyler de bu sesle bildirilir. En Yüce Olan Rab konuştuğunda son sözü o söylemelidir çünkü savaşlarımızı kazanıp Rab’bin yönlendirişiyle bereketlerimizi almak için ihtiyacımız olan her şey ondadır.

 

Rabbimizinkiyle kıyaslanabilecek bir başka ses olmamıştır ve olmayacaktır. Onun sesinin egemenliği her şeyin ve herkesin üzerindedir. Onun sesi hoş ve naziktir; duyduğunda insanı hoşnut eder. Onun isteklerine olumlu cevap verdiğimizde bolca bereketleniriz ama eğer onu dinleyip yerine getirmezsek sonunda büyük zarar görürüz. Bu ses bize onun ilahi isteklerini bildirmek için ulaşır ve aynı ses her şeyi gerçekleştirecek yetkiye de sahiptir.

 

Yeryüzü şekilleri yokken ve yer boşken Rab buyruk verdi ve her şey yaratıldı. Her şey adım adım Rab’bin Sözü tarafından var edildi (Yaratılış 1). Bugün bu ses aynı zamanda onun tüm çocuklarına, kadınlara ve erkeklere, tüm imanlı ve gayretli kullarına ulaşmaktadır. Onun günlük yönlendirişini izlemeyi bırakanlar esasında çok büyük bir hata yapıyorlar. Kutsal Kitabı okuduğunuzda ya da Müjdenin vaazını dinlediğinizde şundan emin olabilirsiniz: Yüreklerimize konuşan her zaman ve kesinlikle Rab’bin sesidir.

 

Yüreklerimize söylenen şeyin Rab’bin isteği olup olmadığından emin olmak için dua etmek doğru değildir: Rab’bin SESİ Rab’bin isteğinin KENDİSİDİR (Yuhanna 17.17).

 

Rab’bin Sözü, iyi yaşamak için Rab’den almaya ihtiyaç duyduğumuz cevabın kendisidir ve ona uygun karşılığı verirsek Rab’bin bizim için olan büyük sevgisini yaşar ve deneyim ederiz. Bu nedenle Rab’den herhangi bir bereketi almanın sırrı, hangisi olduğu fark etmeksizin bize yapmamız için söylenene tamamen inanmamızdır. Diğer yandan, En Yüce Olan Rab tarafından bize verilen görevleri yerine getirmediğimizde de bazı sonuçlar olacaktır. Böyle yaptığımızda kayıp oluruz ve Rab tarafından bize vaat edilmiş her şeyi kaybederiz.

 

Rab’bin sesi güçlüdür ve bizim için yapacağını söylediği şeyi gerçekleştirmek için yetkindir. Bu nedenle karanlığın hiçbir gücü Rab’bin planlarının gerçekleşmesine engel olamaz. Rab’bin sesini duyduğunuz anda, artık ilahi gücün Sözün isteklerini yerine getirmek için harekete geçmesini tetikleyecek şeye sahipsinizdir.

 

Farkındalığı olmayan insanlar istediklerini söyleyebilirler; hatta kötü yönetimler Rab’bin adını çağırmamızı yasaklayabilir bile. Ama gerçek şudur ki Her Şeye Gücü Yeten Rab’bin eylemlerini durdurmaya yetecek bir hüküm ya da tehdit yoktur. Onun yüceliği ve egemenliği her şeyin üzerindedir. Hiçbir şey onun planlarını gerçekleştirmesine engel olamaz çünkü onun isteği her şeyden üstündür (Yeşaya 43.13).

 

Rab konuştuğunda onu kim dinlemez? Aklını kaçırmış insanlar Rab onlara konuştuğunda uygun karşılığı vermeyebilirler. Ama bu onların yanına kalmaz! Bir gün gelecek, ihmalkarlıkları için hesap vermeleri gerekecek. Ruhsal dünyadaki bütün varlıklar, melekler ve kötü ruhlar, En Yüce Olan Rab’be itaatsizlik etmenin iyi bir şey olmadığını bilirler; çünkü onlar Rab’bi dinlememenin sonuçlarını da bilmektedirler.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares