Günün Mesajı

25/11/2016 - RAB SİZİNLEDİR

Suların içinden geçerken seninle olacağım,
Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak.
Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın,
Alevler seni yakmayacak.

Yeşaya 43.2

Kutsal Yazılarda başka hiçbir şey bulunmasaydı bile bu ayet tek başına yeterli olurdu çünkü Rab’bin bizimle birlikte olduğunu bildiriyor. Çünkü Rab bizimleyse bütün savaşlarımızdan zaferle çıkabiliriz.

 

Rab’bin ailesinde doğmuş herkes şunu bilmelidir: Şeytanın saldırılarından korkmanın hiçbir anlamı yoktur! Düşmanın hayatlarınızı tehdit ettiğini her hissettiğinizde tek yapmanız gereken Rab’bin sizinle olduğunu hatırlamaktır. Korkusuzca ve tüm gücünüzle şeytanın size karşı yönelttiği tüm saldırılarını azarlamalı ve İsa Mesih’in adında onların üstesinden gelmelisiniz.

 

Her Şeye Gücü Yeten Rab yanınızdayken hiçbir savaşı kaybetmeniz mümkün değildir. Babil dönemindeki genç Yahudiler Şadrak, Meşak ve Abednego, Rab’bin çocuklarına olan sadakatini güçlü bir şekilde deneyim etmişlerdi (Daniel 3). Peygamber Daniel de Rab’bin gerçek vaatlerini aslan çukurundayken yaşamıştı (Daniel 6). Şimdi Kutsal Yazılara gerçekten güvenebileceğimizi gösterme sırası bizdedir.

 

Ne zaman çeşitli engellerle karşılaşırsak şunu hatırlayalım ki Rab bizim savaşlarımızı bizim yerimize savaşır. Bunun anlamı yalnız olmadığımızdır! Diğer türü, eğer En Yüce Olan Rab’bin vaatlerini hor görürseniz kendi savaşlarınızı kendiniz savaşmanız gerekir. Bu da gitgide daha kötüleşen bir durum demektir çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab’bin güçlü elleri olmadan zaferli olamazsınız. Unutmayın: En zayıf kötü ruh bile ilahi gücü arkasına almayan kişiyi yenilgiye uğratabilir.

 

Bu yüzden En Yüce Olan Rab’bin bizimle olduğunu kendisinin bildirdiğini unutmayın; ne zaman onun safında yer alırsanız Rab’bin vaatleri kesinlikle hayatınızda gerçekleşir. Bu üç Yahudi adam Nebukadnezar’ın buyruğuyla hazırlanan kızgın fırına atılmak üzere yürüdüler. Daniel de aslan çukuruna başı dik bir şekilde girdi. Hiçbir şeyden korkmadılar çünkü Rab’bin onları zafere ulaştıracağından emindiler.

 

Şimdi Rab’be inanıp inanmadığını gösterme sırası sizdedir. Eğer Rab’be ‘’inanıyorsanız’’ o zaman onu hayal kırıklığına uğratmamalısınız. Yürüyün! Eğer Rab ile yürürseniz tüm savaşlarınızı kazanacağınızı ve tüm ayartıların üstesinden geleceğinizi kesin olarak bilerek ilerleyin. Rab’bin Sözüne güvenen ve Mesih’in yanında yürüyenler korkusuzca yürür ve savaşır, zaferin onları beklediğini bilirler. Bu yüzden Kutsal Babanın tüm denenmelerinizde sizin yanınızda olduğunu unutmamalısınız.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares