Günün Mesajı

27/11/2016 - RAB’BİN ÖZÜNÜ TADIN!

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

Mezmurlar 46.1

Rab’bin diğer birçok özelliğinin yanı sıra, bu ayette görüyoruz ki Rab’den üç yolla yardım alabiliyoruz. O bizim sığınağımızdır; tıpkı yer altındaki sığınaklar gibi gizlendiğimiz ve düşman saldırılarına karşı korunağımızdır. Rab gücümüzdür; güç kaynağımızdır, düşmanlarımıza karşı savaşmak için bizi o güçlendirir. Rab aynı zamanda sıkıntıdaki yardımcımızdır. O dua ve orucu hesaba katmadan dahi her şeyimizdir. Eğer Rab’bin bu niteliklerini hor görürsek Şeytana bizi yendiğini ilan etmesi için imzalanmış bir kabul kağıdı uzatmış oluruz. Ama Rab’bin bu özelliklerine tutunur ve ona minnettarlığımızı göstermiş olur, Rab’be gerçek övgüler sunarız.

 

Rabbimizin bize kendisi hakkında açıkladığı her şeyi kullanmak iyidir ve bilgecedir. Bunu yaptığınız zaman, bu üç anlamda size destek olmaya hazır olduğu işaretini Rab size gösterecektir. Rab’bin bu özelliklerini hor görenler her anlamda şeytanın saldırıları için kolay av olurlar. Ama Rab sizden ona güvenmeye devam etmenizi istiyor. Bu nedenle onun bu üç özelliğini de kullanmamız isteniyor.

 

Rab’bi sığınağınız olarak görmeye başladığınızda düşman size ulaşamaz. Rab’de saklanana kim dokunabilir? Ama dinleyin! Eğer Rab’bin sığınağınız olduğuna inanmaz ya da bu sığınağa ulaşamayacağınıza inanırsanız, hayatınızı yok etmesi için düşmanı güçlendirmiş olursunuz. Rab’bin sığınağınız olduğuna inandığınızda ise savaşınızda başarılı olmanız için gereken gücü ondan alırsınız. Rab’bin onu sığınağı olarak görenlere verdiği yetki düşmandan gelecek her türlü saldırıdan daha güçlüdür. Rab’bin gücü dört dörtlük bir sığınak olmasının yanında cehennemin gücünden de kıyaslanamayacak ölçüde güçlüdür.

 

Rab’bin ihtiyaç halindeki yardımcımız olacağını hatırlamak iyidir. Düşmanın hayatınıza yönelik şiddetli saldırılarından dolayı dikkatiniz dağılırsa vazgeçmeyin! Sadece Rab’bin yardımına güvenin ve karşı saldırıya geçin! Rab size doğru zamanda doğru şeyleri söyleyerek yardım edecektir. Doğru duayı etmenizi sağlayarak sizi koruyacak, her türlü şeytani saldırının üstesinden gelmeniz için sizi kendi gücüyle donatacaktır. Unutmayın, Rab tarafından size halihazırda verilmiş olan bu hak için dua edip oruç tutmanız dahi gerekmiyor! Rab’bin bir savaşçısı olarak duruşunuzu alın ve kötülüğü şimdi azarlayın! Bunu yapabilirsiniz! Zaferli olacağınızı bilin!

           

Düşmanın size sıkıntı vermesine izin vermeyin! Şeytan Rab tarafından yenilgiye uğratıldığını gayet iyi biliyor. Rab’bin size verdiği kendi özünü boşa harcamayın. Zaferinizi sahiplendiğinizde En Yüce Olan Rab’be gerçek övgüler sunmuş olursunuz. O kendisine ruhta ve gerçekte tapınacak insanlar arıyor (Yuhanna 4.23).

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares