Günün Mesajı

29/11/2016 - RAB DOĞRU YARGILAR

Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

1. Petrus 2.23

Rab doğru yargılar. Onun yargısı doğru ve gerçekle tutarlıdır. Bunun her konuda böyle olduğunu görebiliriz. Bu yüzden hislerimizin kararlarımızı etkilemesine izin vermek pek akıllıca olmaz. Bunun yerine Rab’bin kararlarına uymak daha iyi olacaktır. En Yüce Olan Rab’bin vekilleri olsak da onun yargısının adil olduğunu unutmamalıyız.

 

Yeryüzündeki en iyi yargıç bile Rab ile kıyaslanamaz. Yüce Rabbimiz birisini yargılamak söz konusu olduğunda asla taraf tutmaz. Tam tersine onun tüm kararları adildir. Bir probleminizi Rab’be getirdiğinizde, siz masumiyetinizden kendiniz emin olmasanız bile Rab’bin önünde beklemelisiniz çünkü onun adil hükmü mutlaka gelecektir. Eğer sizde de bir suç varsa tek yapmanız gereken bağışlanma dilemek, tartıştıklarınızla barışmak, kaba davrandıklarınızdan özür dilemek gibi şeylerdir. Bunu yaptığınızda Rab size ihanet etmez.

 

Yuhanna 14:6’da İsa kendisinin gerçek olduğunu söylüyor. O gerçeği asla çarpıtmaz ya da bozmaz. Kendi favori hizmetkarlarını kayırmaz. Rabbimiz bu gerçeğe dayanan yargılarda bulunur. Rab sadıktır ve asla değişmez. Hata yapan herkesin Rab’den merhamet dilemesi ve düşmandan, yani şeytandan uzak durması gerekir. Asla unutmamalısınız ki yanlış yollar sizi yanlış hedeflere götürür. Böyle bir yoldaysanız tek yapmanız gereken yargısı güvenilir olana dönmektir. O dış görünüşe göre değil gerçeğe göre yargılar.

 

Durum her ne olursa olsun her zaman Rab’de merhamet bulmak mümkündür. Rab’bin egemenliği ona bereketlerini dağıtmada mutlak bir özgürlük verir ve bu sayede zayıf, kırılmaya müsait insanlığa merhamet duyar. Yalancı olan ve hep yanlış yapan düşman bile En Yüce Olan tarafından alınan kararlara teslim olur. Rab’bin yargıları gerçeğin en doğru ifadeleridir.

 

Kendi hislerinize veya başka birinin bakış açısına dayanarak Rab’den yakarışlarınızı cevaplamasını istemek bilgece değildir. Babamız görünüşe aldanmaz. O adaletle yargılar. Rab’bin kararını öğrendiğiniz zaman ona saygı ve itaat ile uymalısınız. İlahi kararlar her zaman üstündür.

 

Her zaman örnek bir şekilde davranmanızı ve ellerinizin her zaman temiz, iyi işler yapmaya hazır olmasını dilerim! Rab’bin varlığında yürüdüğünüzden ve Mesih’te kaldığınızdan emin olun. Dualarınızı Rab’be yöneltin ve ondan sorununuza bakmasını, onu her zamanki adaletiyle yargılamasını isteyin. Hangi şeytani saldırıyla karşı karşıya olursanız olun, yargıcı Rab olana hiçbir şey karşı gelemez. Rab asla hayal kırıklığına uğratmaz!

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares