Günün Mesajı

30/11/2016 - RAB’BİN GÜCÜNÜ HAREKETE GEÇİRMEK

Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz.

Yakup 1.19, 20

Her birinizin şunu bilmesini isterim: Rab’bin gücü sadece iman ile harekete geçer. En Yüce Olan’ın gücünün hayatınızda etkin olduğunu görmek istiyor, hatta bunun için yanıp tutuşuyor olabilirsiniz. Belki odaklanıyor, dua ediyor, mucizelerin gerçekleşmesini kararlılıkla istiyorsunuz. Ama Rab’bin izni olmadan hiçbir şey olmaz.

 

Bunun tam tersini öğütleyenleri boşverin gitsin, onlar yalan söylüyorlar! İnsanlar yüzyıllardır sahte dini önderler tarafından aldatılmışlardır. Sahte peygamberlerin öğretileri her zaman yanlış olmuştur. Böyle insanlar Rab’bin Sözünün kendilerine yapmalarını söylediğini pek yapmazlar. Ya kendi hayatlarıyla ya da başkalarının hayatlarıyla ilgilenirler. Kutsal Yazıların dışındaki tüm öğretiler tamamıyla çöptür. Bu yüzden itibar edilmemeleri gerekir. Belki güzel görünebilir, mantıklı olabilir ya da bazılarına kısa bir süre için faydalı olabilirler. Ama Yeşaya sadece Yasa ve Tanıklığın iyi olduğunu, diğerlerinde ışık olmadığını söylemiştir (Yeşaya 8.19, 20). Işığın olmadığı yerde karanlık hüküm sürer ve karanlık öğretilerin Rab’den olmadığını biliriz. Onlar bizzat şeytandan gelmektedirler.

 

Dinlemeye hazır olmayan ama konuşmakta da öfkelenmekte aceleci olanlar günah işlemektedirler. Ne kadar yüksek sesle dua ettiklerinin bir önemi yoktur. Düşmanı ne kadar çok azarladıklarının bir önemi yoktur. Bunların hiçbiri fayda etmez! Kimileri şeytanı korkutmak için dua ederken suratlarını bile somurtuyorlar ama bu da işe yaramıyor! Kötü ruhlar eğer korkunç yüzlerden korkacak, gözlerini kocaman açıp korkuyla sarsılacak, af dilemek için ağlayacak olsalardı sadece birbirlerinin yüzlerine bakmaları yeterli olurdu.

 

Bu sahte peygamberleri dinleyen birçok insan Kutsal Kitaba uygun olmayan uygulamaları benimsiyor. Ama bunlar da fayda sağlamıyor! Hayatlarında hiçbir şey değişmiyor! İnsandan gelen şeyin ruhsal dünyada hiçbir gücü yoktur. İhtiyacımız olan her şeyi Rab bize Kutsal Sözü aracılığıyla vermiştir.

 

Rab’bin doğruluğu imanınız olduğunda ve başarılı olmak için kararlı olduğunuzda harekete geçer. Bir Hristiyan haklarını bildiğinde ve şeytanı azarladığında, bu korkunç yaratık o kişiyi terk etmek zorunda kalır. Rab’bin hizmetkarları Mesih’in yanında saf tutarak kötülüğü azarladıklarında, Mesih’in Babasına seslendiği zamanlardaki aynı duruşu sergilemiş olurlar.

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares