Günün Mesajı

27/09/2017 - ŞEYTANIN KORKTUĞU ŞEY

Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak,
Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor,
Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor

Mezmurlar 50:3

Kutsal Kitap’taki bu ayet şeytanın ve ona hizmet eden kötü ruhların Rabbimizin gelişinden ne kadar korktuklarını göstermektedir. Rab’bi imanla her hayatımıza çağırdığımızda Rab sessiz kalmaz, yardımımıza gelir. Rab’bin önünde yanan bir ateş vardır ve düşmanın bütün gücünü yakıp kül eder. Keşke tüm vaizler buna inansalardı! O zaman tüm ibadetler son derece güçlü geçer, onlara katılan insanlar mutlulukla dolar ve sevinirlerdi.

 

Hizmetim sırasında bir ibadetin çok etkili, etkili ya da etkisiz olabileceğini gördüm. Bu Rab’be bağlı olan bir şey değildir. Eğer bir vaiz kendisi günahta ya da aklı karışmış değilse, Söz’e gerçekten inanıyorsa ve imanla töreni yürütüyorsa, Yüce Rab orada kendisini gösterir. Rab’bin böyle bir anda bizi hayal kırıklığına uğratacağından ve bizi utandıracağından korkmamalıyız çünkü böyle bir şey asla olmaz. Eğer cesur olursak Rab’bin geçmişte olduğu gibi bugün de çalıştığını görürüz.

 

Rab kutsallar topluluğunda muhteşem bir şekilde çalışır. Rab’bin Sözüne güvenmeli, sözlerini tutacağına inanmalıyız. Rab imanla bir şey yaptığımızda üzülmez, aksine ona Rabbimiz olma fırsatını verdiğimiz için çok mutlu olur.

 

Rab Musa’yı Kızıl Deniz’in önünde ‘niçin bana feryat ediyorsun?’ diye azarlamıştı (Mısır’dan Çıkış 14:15). Rab ona İsrail soyunun daha önce hiç şahit olmadığı bir şeye şahit olacağını söylemişti. Yüce Rab Firavun’un yenilgisiyle yüceltilecekti. Su ortadan ikiye ayrılacak, İsrail halkı arada, kuru toprağın üzerinden geçecek, arkalarından gelmek isteyen Firavun ve ordusu ise boğulacaktı. Musa’nın tüm bunların olması için tek yaptığı şey Rab’bi dinlemekti; koca deniz böylece iki ayrıldı.

 

Bugün Rab’bi onun yönlendirişine göre hareket etmemiz kadar hiçbir şey memnun etmez. Rab hayatlarımızda çok büyük bir şey yapmak için bizden çok küçük bir şey yapmamızı istiyor. Rab’bin vaatlerine inanmanız onun çocukları yararına harekete geçmesini sağlayacaktır. Rab’bin önünde devamlı yanan bir ateş vardır ve bu ateş düşmanı tamamen yakıp kül eder. Şeytan bu yüzden Rab’bin hizmetkarlarını günaha düşürmek için çok çalışır çünkü ancak o zaman Rab onları duymaz. Fakat şeytan her zaman panik halindedir çünkü yukarıdaki ayette bahsedilen gerçeği bilir.

 

Eğer Rab’bin sizi duymayacağına inanacak kadar güçlü bir ayartıya kapıldıysanız bunun düşmanın sizi imandan soğutma ve girişimi olduğunu fark etmelisiniz; düşman böylelikle Rab’bi yardımınıza çağırmayı bırakmanızı amaçlar. Bu yüzden şeytanın sizi kandırmasına izin vermeyin. Rab’den günahlarınızı affetmesini isteyin ve sizi duyacağına inanın. Beklediğiniz yardımı alacaksınız. Yüce Rab önünde yanan ateşi ve gücüyle yardımınıza gelecek.


İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares