Günün Mesajı

06/10/2017 - ÖNEMLİ İSTEKLER

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,
İzin verme bana egemen olmalarına!
O zaman büyük isyandan uzak,
Kusursuz olurum.

Mezmurlar 19:13

Rab’bin çocuklarının, Yüce Rab’bin yardımını alan ve koruması altında yaşayan insanlar olarak her açıdan örnek olmaları gerekir. Onlar kayıp olanların okuması için yazılmış, Mesih’in yaşayan mektupları olmalıdırlar (2. Korintliler 3:3). Eğer henüz İsa’yı kabul etmemiş olanlar imanımızla ilgili ilgilerini çeken hiçbir şey göremezlerse nasıl Rab’bi arasınlar?

 

Mezmur yazarı, karanlığın güçlerinden özgür kalmak için iki büyük berekete ihtiyaç duyduğunu anlamıştı: tüm günahlarından kurtulmalı ve isyankarlıktan uzak kalmalıydı. Eğer bu şekilde kusursuz olmazsa esenliği olmayacaktı ve düşman onun hayatına egemen olacaktı.

 

Rab’bin bu hizmetkarı İsa’nın gelişinden önce yaşamıştı ve tüm günahlardan korunmayı istiyordu. Bizim için bu koruma ve kurtuluş zaten Mesih’in çarmıhtaki işi sayesinde sağlandı. İsa orada tüm günahlarımızı kendi üzerine yüklendi. Bu yüzden ayartıldığınız zaman hemen dua edin ve günahınızı Baba’ya itiraf edin çünkü eğer ona izin verirseniz şeytan hayatınıza egemen olabilir. Bunun ardından ise utanç gelir ve tacınız sizden alınır (Vahiy 3:11).

 

Günahlardan korunmayı istedikten sonra bu mezmurun yazarı Rab’den kendisini isyankarlıktan da uzak tutmasını istiyor; çünkü diğer türlü günahların hayatına egemen olabileceğini biliyor. Bu çok ciddi bir şey çünkü isyankarlığı sonu hiç iyi olmaz. Kibir şeytanın en tehlikeli araçlarından biridir. Kibirli insanlar zorbalıklarının farkında olmazlar (Mezmurlar 73:6). En kötüsü de Kutsal Ruh kibirli insanları kullanamaz çünkü böyle insanlar Rab’bin işinde özel bir yerdeler gibi görünseler de Rab’bin varlığının dışında yaşamaktadırlar. Kibir kişinin Baba’ya saygısızlık etmesine sebep olur.

 

Kutsal Metinler bizi uyarıyor; eğer yüreğimizde gururun yaşamasına izin veriyorsak yıkıma bir adım uzaktayız demektir (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:18). Rab bu aptal ruhun etkisi altında kalanları terk eder çünkü onlar diğer herkesten daha iyi ya da ayrıcalıklı olduklarını düşünürler. Alçakgönüllüler ise Rab’bin iyiliğini görürler (Filipililer 2:3-11).

 

Suçlarımızdan aklanıp kibrimizden kurtulduğumuzda içten ve dürüst olabiliriz. Bu armağan çok önemlidir çünkü ruhsal savaşlarda zafer kazanan savaşçılar bu armağanla ayırt edilir. Dürüst olmayanlar ise en zayıf kötü ruhları bile yenemezler çünkü Rab’bin göksel gücü onlarla birlikte çalışmamaktadır ve gelecekte de çalışmayacaktır. Bu bozuk ve sapkın dünyada eğer Rab’bin gücüyle işbirliği yapmazsak nasıl başarılı ya da mutlu olabiliriz? Kibirlilerin dualarına kulak verilmez.

 

Mezmur yazarı bilerek işlenen günahlardan korunduğunda büyük isyandan da uzak kalacağını söylüyor. Sevgili kardeşler, eğer siz de karanlığın gücünden kurtulmak ve başarılı olmak istiyorsanız Mezmur yazarının yaptığı gibi yapın. 

 

İsa’nın sevgisiyle,

 

Doktor Soares