Günün Mesajı

16/04/2018 - SEÇİLMİŞLERİN İMANI VE ÇAĞRISI

Tanrı’nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı’nın kulu ve İsa Mesih’in elçisi atanan ben Pavlus’tan selam!

Titus 1:1

Pavlus kendisini “Rab’bin kulu” ve “İsa Mesih’in elçisi” olarak tanımlamıştır. Bu görevlere atanmasının sebebi ise seçilmiş kişilerin iman etmesi ve Rab yoluna uygun gerçeği anlamalarıdır. İman ve gerçeğin bilgisi gayret gerektirir. Sizin çağrınız ne? Pavlus imanı yaymak için seçilmişti. Onun görevi Gerçeğin bilgisini insanlara anlatmaktı. Bu yüzden çağrınıza adamak çok önemlidir!

 

Rab’bin gerçekten de kulu olduğumuzdan emin olmak çok iyidir. Çünkü Hristiyan olmak demek bu demektir. Rab tarafından satın alındık ve onun kulları olduk. Rab’bin isteğini yapmaya çağırılıp Rab’bin buyruklarına ve isteklerine cevap verenler Rab’bin kulları olurlar. Bundan daha büyük bir onur yoktur. Pavlus kendisini İsa Mesih’in elçisi olarak çağırmıştı. Rab’bin onu gönderdiği her yerde kilise kurmakla ve onları güçlendirmekle görevli olduğunu biliyordu. Rab’bin ailesindeki herkesin bir görevi vardır; Rab çocuklarından hiçbirinin yapacak hiçbir şeyi olmadan öylece dolanmasına izin vermez.

 

Sizin çağrınız ne? Kendisi için yapacak hiçbir hizmetin olmadığını düşünenler Kutsal Yazılar’a hiç kulak vermiyor gibidirler. Çünkü Babamız bize atadığı görevleri biz Kutsal Kitap’ı okurken ya da Söz’ün paylaşımlarını dinlerken bize açıklar; ona bu doğrultuda hizmet etmeliyiz. Eğer hala görevinizi bilmiyorsanız Rab’be bunu sorun. Bir gün yerine getirmek üzere atandığınız hizmetle ilgili ne yaptığınız size sorulacak. Yapmadıklarınızın hesabını vereceksiniz. O gün hesap veremeyecek olanların vay haline!

 

Yukarıdaki ayetin güncellenmiş ve tekrar gözden geçirilmiş çevirisinde Pavlus’un imanı yaymaya çağırıldığı ifadesi yer alıyor. Bizim çağırıldığımız şey de tam olarak budur. Rab’bin işindeki bireysel görevlerimizin dışında, hepimizin Rab’bin seçilmişleri ve kayıp insanlar arasında imanı yayma ve büyütme görevi vardır. Bize zarar verebilecek her türlü engelin üstesinden gelmek ve Rab’bin işini ilerletmek için ihtiyacımız olan tek şeyin Rab’bin bize verdiği iman olduğunu göstermeliyiz.

 

Ayrıca Gerçeğin bilgisinin dünyada yayılması için elimizden geleni yapmalıyız; bu da bizim bir görevimizdir. Rab ailesinin bir kısmının sadece pazarları kiliseye gelip kollarını kavuşturmalarını planlamadı. Ama bu sık sık oluyor. Bizim gerçeğin bilgisinin bir kısmını değil, tamamını yaymamız gerekiyor. Mesih’teki kardeşlerden bazılarının düşmanın hayatlarına getirdiği türlü sıkıntılardan geçtiklerini görmek üzücü; çünkü bilgi sahibi olmadıklarından bu şeytani oklardan nasıl korunacaklarını da bilmiyorlar.

 

Kesin olan şey şu ki düşmanın bize fırlattığı alevli oklar imanla ve Gerçeğin tam bilgisiyle yok edilebilir. “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” (Yuhanna 8:32). Ancak bu iki armağan sadece gayret ve Rab’be ait olan her şeye saygı gösterilerek etkinleştirilir.

 

Yüce Rab’bin işine gereken saygıyı gösterin ve o zaman hiç utandırılmayacaksınız. Asla imanı ve Gerçeğin tam bilgisini aramayı bırakmayın; çünkü onlar sayesinde her türlü ayartının üstesinden geleceksiniz.

 

İsa’nın sevgisiyle

Doktor Soares