Günün Mesajı

30/06/2018 - DOĞRU YERDE OLUN!

İsa, eli sakat adama, “Kalk, öne çık!” dedi.

Markos 3:3

Rab’bi hoşnut etmeyi isteyenler yüreklerinin derininde Rab’bin işinin yer alması gerektiğini bilirler. Rab çocuklarına inanmaları gerekenler ve atmaları gereken adımlarla ilgili her şeyi öğretir. Rab’be aklınızdan geçen herhangi bir şeyi söyleyip duyulmayı beklemeyin. Rab’bin gerçekten yardımını almak isteyenler onun söylediklerine kulak vermeli ve sözüne bağlı kalmalıdır.

 

Kutsal Ruh’un dokunuşunu hissetmek için hazır olmak iyidir. Vaaz dinlerken ya da Kutsal Kitap okurken dikkatinizi çeken şeylere karşı duyarlı olun. Rab bu şekilde sizinle konuşur ve size öğüt verir. Rab’bin ipuçları onu Babamıza dua ederken kullanmanız içindir. Ama eğer bunu gelişigüzel bir şekilde yaparsanız ya da sadece ihtiyacınızı karşılamaya çalışırsanız cevap alamazsınız.

 

İnsan doğduğunda ‘yenilgi ve başarısızlık’ zincirine bağlı olarak doğar. Dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir kilisenin vaizi insanı oradan kurtaramaz. Tek yapabilecekleri şey onlara göksel mesajı duyurmaktır. Çünkü bir insanı kurtarma ve armağanlarını ona verme gücüne tek sahip olan Rab’dir. Ama Rab’bin sözünü duyduktan sonra insanın Yüce Rab’bin önüne gelip Rab’bin planındaki yerini alması gerekir. Kardeşlerim, işlerini yapmayanlar sonunda vaat edilen bereketleri alamazlar.

 

Kim vaaz veriyor olursa olsun Rab’bin olmamızı istediği yerde olmalıyız. Rab’bin söylediklerini duymalıyız. Rab’den gelen sözlere kulak vermeliyiz ki Rab hayatlarımızda etkin olabilsin. Rab’bin halkından uzak duranlar ve dışarıda bekleyenlere Rab’bin lütfu ulaşmaz. Kendilerini özel ya da Rab’bin ailesinde bulunmak için fazla iyi görenler gerçeği öğrenmiş olsalar bile imanda pek başarıya ulaşamazlar.

 

Birçok insanın bereketlerini kaçırıyor olması çok üzücüdür. Eğitimlerinden, doğdukları ailelerden, toplumdaki statülerinden ya da başka nedenlerden dolayı duydukları kibir şüphe yok ki şeytanın hayatlarında başarılı olmasını sağlayacaktır ve bu şekilde bereketlerini kaybedeceklerdir. Müjdenin güçlü mesajını duymuş olsalar da onlar zaferlilerden olamazlar. Çünkü sadece kendini alçaltanlar yükseltilirler.

 

Rab’bin sözünü kabul ettiğimizde ve ona teslim olduğumuzda Rab ile aramızdaki uyumu tekrar sağlıyoruz. İnsan Adem’in günahıyla ilk kez Rab’bin varlığından uzaklaştırılmıştı ve o zamandan beri Yüce Rab’bin amacından uzakta yaşıyordu. Ama Rab’bin planına geri dönenler için bu ilişki tamamen eski haline döndürülür (Matta 12:13).

 

İsa’nın sevgisiyle,

Doktor Soares