Título do vídeo

Doktor Soares İman Gücü Bölüm 1290

Sevgili dostlarım, Rab Tanrımızın sözüne bağlı olduğumuz zaman Rab İsa Mesih’in dünyadayken yaptığı şeylerin aynılarını yapabiliriz. İsa bunu yapabileceğimizin garantisini vermiştir. Ona iman eden herkes, onun yeryüzündeyken yaptığı işlerin aynılarını yapabilecektir. İsa ayrıca bize önemli bir ipucu da vermişti. Buradayken yaptığı her şeyi Baba’nın ona söylediği gibi yapmıştı. Rab’bin bugün bizden ne yapmamızı istediğini nasıl anlarız? Rab’bin sözü aracılığıyla belli bir bereketin bize ait olduğunu anladığımız zaman, yani belli bir şeye hakkımız olduğunu öğrendiğimiz zaman, Rab Tanrı’nın yüreğimize söylediği o şeyler, ne yapmamız gerektiğidir. Rab anlayışımızı artırır. Eğer imanımız varsa ve zaferimizi kazanmak istiyorsak, o halde bize verilen mirası alacağız. Bize verilen bereketi sahipleneceğiz. Rab konuşmadan önce hiçbir şeyimiz yoktur. Çünkü insan kendi gücüyle hiçbir şeyi yapamaz. Ama Rab’bin bize gösterdiği bir şeyi fark ettiğimiz zaman, başka bir ifadeyle, Rab bize ona sahip olmamız için gereken gücü de verir kardeşler. Bizim sadece onu sahiplenmemiz ve zaferi ilan etmemiz gereklidir. Rab yapması gerekeni yapacaktır. Şimdi lütfen Kutsal Kitaplarımızda Yaratılış’ı açalım kardeşler. Burada biz insanların yaptığı akılsızca hatalardan birini daha öğreneceğiz. Hikayeyi tamamen aktaracak şekilde tüm ayetleri okuyamayacağım. Ama sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün Lut hakkında konuşacağız. Lut İbrahim’in yeğeniydi. Babası öldükten sonra İbrahim onun babası gibi olmuştu. Bu genç adamı İbrahim yetiştirmişti. İbrahim nereye giderse o da oraya giderdi. Çünkü Rab İbrahim’i çağırmıştı ve İbrahim Lut’u da yanına almıştı. Bir süre yolculuk ettikten sonra İbrahim oldukça zenginleşti. Lut da çok zengin oldu.

Yorumunuzu yazın

İLGİLİ VİDEOLAR